Ulkorajaliikenteen maahantulon rajoituksia jatketaan 13.3. asti - rajoituksia kuitenkin helpotetaan osittain

Koronaliivi_1Valtioneuvosto toteaa koronapandemian jatkuvan edelleen ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi se teki päätöksen ulkorajaliikenteen maahantulon rajoituksien jatkamisesta 13. maaliskuuta 2022 saakka. Rajoituksia kuitenkin hieman helpotetaan eikä EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta edellytetä negatiivista koronatestiä, jos heillä on täysi covid-19 -rokotussarja.

Valtioneuvosto päätti uusista muutoksista istunnossaan 10. helmikuuta ja ne tulevat voimaan 15. helmikuuta 2022.

Rajoituksia muutetaan niin, että EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta ei enää täyden rokotussarjan lisäksi edellytetä negatiivista koronatestitulosta.

Voimassa oleva todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista vaaditaan kuitenkin edelleen maahantulon edellytyksenä eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Vaatimus koskee vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.

Rajavartiolaitos ei vaadi edellä mainittuja todistuksia maahantulon edellytyksenä kolmannesta maasta saapuvilta Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt.

Maahantulo on myös jatkossa sallittua ilman rajoituksia EU:n vihreän listan maiden ja alueiden asukkaille. Vihreän listan mailla tarkoitetaan riittävän hyvässä tautitilanteessa olevia maita, joiden osalta Euroopan unionin neuvosto on päättänyt sallia vapaan matkustamisen EU:n alueelle.

Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen palautettu sisärajavalvonta päättyi 31. tammikuuta. Myös Schengen-alueen ulkopuolisia EU-maita koskevat maahantulon rajoitukset poistuivat kokonaan 1. helmikuuta alkaen sisärajavalvonnan päättymisen vuoksi.

 

Tartuntatautilain mukaiset vaatimukset koskevat kaikkia matkustajia

Kaikkia Suomeen saapuvia matkustajia koskevat kuitenkin aluehallintovirastojen tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista ja tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä.

Jokaisella Suomeen saapuvalla matkustajalla pitää olla jokin näistä kolmesta todistuksesta: rokotustodistus tai todistus sairastetusta koronataudista tai negatiivinen testitodistus (alle 72 tuntia). Jos matkustajalla ei ole mitään edellä mainituista todistuksista, hänet voidaan ohjata koronatestiin.

Vaatimukset koskevat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä henkilöitä.

Suomalaisten matkailijoiden tulee myös huomioida, että vaikka Suomeen pääsee ilman testiä, muilla mailla ja lentoyhtiöillä voi olla omia testivaatimuksia.