EU:n liikenneministerineuvosto sai tilannekatsauksen lentomatkustajien oikeuksista

EFHK_baggagedropEuroopan unionin liikenneministerineuvosto sai 5. joulukuuta pidetyssä kokouksessaan tilannekatsauksen lentomatkustajien oikeuksia selventävän lainsäädäntöhankkeen tilanteesta. Komissio informoi ministerineuvostoa myös lentoliikenteen päästökaupan tämän hetken tilanteesta.

EU komissio esitteli uudet parannetut oikeuden lentomatkustajille maaliskuussa 2013. Uudessa ehdotuksessa selvennetään mm. EU-lainsäädännön kohtia, joista on aiheutunut hankaluuksia matkustajille ja lentoyhtiöille.

Asetusehdotus on omiaan parantamaan matkustajien asemaa selkeyttämällä erityisesti ns. ylivarausasetukseen sisältyviä monia tulkinnanvaraisia seikkoja. Ehdotuksen myötä matkustajien oikeus muun muassa huolenpitoon ja apuun vahvistuisi, minkä lisäksi liityntälentojen matkustajien oikeusasema selkeytyisi.

Ministerineuvostolle annetun tilannekatsauksen tavoitteena on parantaa lentomatkustajien oikeuksia ja samalla ottaa huomioon nykysääntelyä paremmin lentoyhtiöiden taloudellinen tilanne.

Kokouksen pääaiheena olivat uusiutuvat polttoaineet. Niiden edistämistoimien osalta ministerit pääsivät yhteisymmärrykseen. Tavoitteena on EU:n öljyriippuvuuden ja liikenteen päästöjen vähentäminen.

Suomen valtioneuvosto lähetti 2. toukokuuta eduskunnalle EU:n komission tekemän ehdotuksen lentomatkustajien oikeuksia koskevien EU-asetusten muuttamiseksi.

Lue myös: