Finavia korottaa matkustaja- ja laskeutumismaksuja - kokonaiskustannukset nousevat 2,1%

Helsinki_Airport_terminalFinavia korottaa useita lentoliikenteen operaattoreita koskevia lentoliikennemaksuja vuoden 2019 alusta lähtien. Lentokenttäyhtiön mukaan hinnanmuutosten taustalla on investointiohjelman myötä kohonneet kustannukset.

Finavia korottaa vuoden vaihteessa matkustajamaksuja 5 prosenttia ja laskeutumismaksuja 3 prosenttia. Sen sijaan turvallisuuspalvelumaksuja Finavia alentaa 2,6 prosenttia. Kokonaisuudessaan lentoliikennemaksut nousevat 2,1 prosenttia vuoden 2018 tasoon verrattuna.

Näistä esimerkiksi matkustajamaksu peritään Finavian lentoasemalta lähtevästä matkustajasta. Se on nykyisiin suuruudeltaan 3,9 tai 8,2 euroa riippuen matkustajan reitityksestä. Muutamissa poikkeuksissa kuten yleisölennätyksissä ja alle 2-vuotiailta maksua ei peritä. Nykyisin laajarunkokoneen laskeutumismaksu on noin 1150 euroa reitti- ja tilauslentoliikenteessä. Kyseinen maksu määräytyy mm. maksimi lentoonlähtöpainon (MTOW) mukaan.

Lentoyhtiöt pyrkinevät viemään korotukset osittain lippujen hintoihin, joka voi olla haasteellista kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Lentoaseman käyttäjä voi saattaa hinnoittelupäätöstä koskevan erimielisyyden Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin käsiteltäväksi siten, kuin laissa lentoasemaverkostosta ja –maksuista (210/2011) säädetään. Kyseistä lakia sovelletaan lentoasemiin, joilla on yli viisi miljoonaa matkustajaa.

Suomen lentoliikenteen infrastruktuuri ja palvelut rahoitetaan Finavian liiketoiminnan tuotoilla.

Finavialla on käynnissä mittava laajennushanke Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jonka kautta kulkee kuluvan vuoden aikana jo yli 20 miljoonaa matkustajaa. Lentoaseman seuraava suurempi laajennus eli terminaalin keskusaukio valmistuu vielä loppuvuoden aikana. Sitä seuraa länsisiipi-hankkeen valmistuminen vuonna 2020.

Helsinki-Vantaan vuosittaisen matkustajamäärän ennustetaan kasvavan noin kahdella miljoonalla matkustajalla. Seuraava 30 miljoonaan rajapyykki ylitettäisiin näillä näkymin lähestyttäessä vuotta 2030. Ilman mahdollista lamakautta nykyennusteen mukaan Helsinki-Vantaalta kulkisi vuonna 2040 jo lähes 40 miljoonaa matkustajaa.

Suomen päälentoaseman lisäksi Finavialla on käynnissä noin 55 miljoonan euron investointihankkeet Lapin lentoasemilla Rovaniemellä, Kittilässä ja Ivalossa.