Finnair ja lentäjät solmivat uuden työehtosopimuksen

A321ER_4Palvelualojen työnantajat PALTA ja Suomen Liikennelentäjien Liitto ry ovat sopineet Finnairin liikennelentäjiä koskevasta uudesta työehtosopimuksesta. Työehtosopimus astuu voimaan 1.2.2014 ja se on keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

Kolmivuotiseen sopimukseen sisältyy samankaltainen kriisilauseke, kuin muidenkin Finnairin henkilöstöryhmien kanssa tänä syksynä neuvoteltuihin sopimuksiin. Sen mukaisesti SLL:n kanssa neuvotellaan säästöistä 13.6.2014 mennessä. Mikäli säästöistä saavutetaan sopimus, lentäjät saavat kahden vuoden irtisanomissuojan.

”Lentäjien työehtosopimus on katkolla vuoden 2014 tammikuun lopussa ja oli luontevaa, että heidän kanssaan päädyttiin samanlaiseen ratkaisuun kuin muidenkin henkilöstöryhmien kanssa syksyn aikana on päädytty", sanoo Finnairin operatiivinen johtaja Ville Iho.

"Lentäjät ovat aiemmilla neuvottelukierroksilla osoittaneet ymmärtävänsä Finnairin tilanteen ja olleet valmiita kustannustehokkuutta lisääviin ratkaisuihin. Säästökeskustelut eivät ole koskaan helppoja, mutta olen luottavainen, että yhteistyössä löydämme nytkin tarvittavat säästöt”, Iho päättää.