Finnair lyhensi 230 miljoonalla eurolla alunperin 600 miljoonan euron TyEL-lainaansa

FIN_A350_noseFinnair on joulukuussa 2023 lyhentänyt 600 miljoonan euron TyEL-takaisinlainaansa aiemmin suunnitellun 100 miljoonan euron maksuerän lisäksi 120 miljoonaa euroa. Ylimääräisen lyhennyksen vaikutus Finnairin nettokorkokustannuksiin on noin kolme miljoonaa euroa vuonna 2024.
Finnairin joulukuussa suorittama maksuerä on korkoineen yhteensä noin 230 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen lainaa on jäljellä vielä 280 miljoonaa euroa, joka on tarkoitus maksaa takaisin viimeistään toukokuun 2025 aikana. Ylimääräisen 120 miljoonan euron lainanlyhennyksen vaikutus tulokseen ennen veroja on pienempien nettokorkokustannusten muodossa noin 3 miljoonaa euroa vuonna 2024.

Finnair nosti 600 miljoonan euron TyEL-takaisinlainan kolmessa erässä kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana. Aiemmin sovitun maksuaikataulun mukaan laina oli tarkoitus maksaa takaisin kahdessa 300 miljoonan euron erässä joulukuussa 2022 sekä kesäkuussa 2023.

Ylläpitääkseen tarvittavaa kassaa vallitsevassa epävarmassa toimintaympäristössä Finnair sopi lainaosapuolten sekä EU-komission kanssa laina-ajan jatkamisesta vuoteen 2025 saakka.

Joulukuussa 2022 Finnair kertoi, että kesäkuusta 2023 alkaen lainaa oli määrä lyhentää 100 miljoonaa euroa puolivuosittain, kuitenkin niin, että kaksi viimeistä 100 miljoonan euron lyhennystä maksettaisiin kokonaisuudessaan 15.5.2025.

Syksyn 2023 merkintäoikeusannin julkistuksen yhteydessä Finnair täydensi taloudellisia tavoitteitaan, joiden taustaoletuksena oli muun muassa, että yhtiön kassavarojen suhde liikevaihdosta pysyisi 30 prosentissa ajan myötä. Nyt joulukuussa 2023 toteutettujen lentokoneostojen ja lainanlyhennyksen myötä Finnairin kassavarojen suhde liikevaihdosta on lähellä tavoiteltua 30 prosenttia kuitenkin ylittäen sen. 

Lue myös: