Finnair sai osakeannista 239,6 miljoonan euron käteisvarat - osakeanti ylimerkittiin

A321ER_12Finnairin merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja lopullisen tuloksen mukaan osakeannissa merkittiin yhteensä 19 038 769 224 uutta osaketta. Määrä vastaa noin 100,14 prosenttia tarjolla olleista osakkeita. Finnair sai osakeannista 239,6 miljoonan euron käteisvarat.

Finnairin osakeannissa merkintähinta oli 0,03 euroa tarjottavalta osakkeelta. Finnair sai osakeannista noin 570,4 miljoonan euron bruttovarat, joihin sisältyy Suomen valtion 318,6 miljoonan euron suhteellinen merkintäosuus. Suomen valtio maksoi sen kuittaamalla vastaavan määrän Suomen valtion Finnairille myöntämästä pääomalainasta. Tämä ei siis tuottanut Finnairille bruttovaroja käteisvaroina.

Finnairin hallitus on 23. marraskuuta hyväksynyt osakeannissa tehdyt merkinnät sekä tarjottavien osakkeiden allokaation osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Finnairin osakkeiden kokonaislukumäärä nousee 19 012 413 069 osakkeella 1 408 726 198 osakkeesta 20 421 139 267 osakkeeseen.

Osakeannin seurauksena Finnair saa noin 558,2 miljoonan euron nettovarat, joista osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten jälkeen tulee käteisvaroja 239,6 miljoonaa euroa.

Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24. marraskuuta 2023, jonka arvioidaan olevan myös viimeinen kaupankäyntipäivä tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla.

Nämä väliaikaiset osakkeet yhdistetään Finnairin nykyisiin osakkeisiin arviolta 27. marraskuuta 2023 ja kaupankäynnin odotetaan alkavan tarjottavilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 27. marraskuuta 2023.

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun mahdolliseen varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Finnairissa siitä alkaen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Finnairin osakasluetteloon.

Lue myös: