Finnair pysyi erinomaisesti aikataulussa huhtikuun liikenteellään

Finnair Airbus A319.Finnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna huhtikuussa 5,9 prosenttia ja kokonaiskapasiteetti kasvoi 6,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 0,5 prosenttiyksikköä ja oli 75,8 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi huhtikuussa 7,0 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 7,8 prosenttia edellisvuodesta.

Lomaliikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna huhtikuussa 0,3 prosenttia, ja kapasiteetti laski 0,9 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 78,2 %.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 2,7 prosenttia ja kapasiteetti kasvoi 8,0 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste laski 7,4 prosenttiyksikköä ja oli 66,9 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys parani huhtikuussa edellisvuodesta ja oli erinomainen. Reittilennoista 91,8 prosenttia (87,0 prosenttia) ja kaikista lennoista 91,5 prosenttia (86,8) saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2013

  huhtikuu
2013
muutos
%
tammi – huhtikuu
2013
muutos
%
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 766,3 6,4 2 926,1 4,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 519,9 6,7 10 222,1 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 910,5 5,9 8 040,0 5,4
Matkustajakäyttöaste % 75,8 -0,5 p 78,7 2,4 p
Rahti ja posti tn 12 208,0 1,3 44 257,0 -11,4
Tarjotut tonnikilometrit 380,5 5,6 1 529,0 -1,7
Myydyt tonnikilometrit 245,6 3,1 992,2 0,0
Kokonaiskäyttöaste % 64,5 -1,5 p 64,9 1,1 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 721,0 6,8 2 652,2 4,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 304,8 7,5 8 669,1 2,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 742,4 6,5 6 623,4 5,8
Matkustajakäyttöaste % 75,6 -0,7 p 76,4 2,2 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 423,4 6,7 1 492,2 7,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 806,1 9,6 2 949,8 7,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 605,8 6,3 2 130,8 8,2
Matkustajakäyttöaste % 75,2 -2,3 p 72,2 0,3 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 15,1 -1,3 52,6 9,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 116,3 4,7 412,1 6,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 99,4 -1,3 347,4 9,3
Matkustajakäyttöaste % 85,5 -5,2 p 84,3 2,6 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 127,9 8,1 510,9 5,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 260,4 7,0 4 803,9 0,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 956,5 7,8 3 816,8 5,2
Matkustajakäyttöaste % 75,9 0,5 p 79,5 3,4 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 154,7 6,9 596,5 -4,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 122,1 0,8 503,2 -6,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 80,7 3,2 328,6 -4,6
Matkustajakäyttöaste % 66,1 1,6 p 65,3 1,1 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 45,3 0,4 274,0 9,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 215,1 -0,9 1 553,0 -1,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 168,1 0,3 1 416,5 3,4
Matkustajakäyttöaste % 78,2 0,9 p 91,2 4,1 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 337,4 -4,7 35 569,8 -4,6
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 945,1 16,3 7 237,1 8,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 553,8 -22,7 2 469,9 -3,6
- Asian rahtiliikenne tn 6 673,1 -7,9 25 223,2 -7,8
- Kotimaan rahtiliikenne tn 165,3 1,1 639,6 -13,4
Rahti lomaliikenteessä tn 6,9 -67,5 196,7 78,2
Rahtilento tn 2 863,7 28,2 8 490,5 -32,3
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 208,0 1,3 44 257,0 -11,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 111,4 8,0 438,1 -7,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 74,5 -2,7 272,0 -12,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 66,9 -7,4 p 62,1 -3,5 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 64,5 -21,8 p 75,8 -8,0 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 75,3 -11,9 p 73,8 -7,7 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä