Finnairin matkustajamäärät edelleen 85,8% normaalia pienemmät - kasvua edelliskuusta kuitenkin yli 30%

Finnair_fleet_1Koronaviruspandemia näkyi edelleen voimakkaasti Finnairin elokuun liikenneluvuissa, mutta suuntaus parempaan näkyi jo matkustajamäärien kasvuna. Myös lentorahdin kysyntä pysyi Finnairin mukaan vahvana.

Koronaviruksen vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia Finnairin matkustajaliitännäisiä liikennelukuja.

Finnair lensi elokuussa päivittäin keskimäärin 116 lentoa mukaan lukien pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Kokonaismäärä oli vain 31,8 % verrattuna vuoden 2019 elokuuhun. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski elokuussa 84,1 % vertailukaudesta.

 Samaisella ajanjaksolla Finnair kuljetti 193 000 matkustajaa eli 85,8 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 32,9 % enemmän kuin heinäkuussa 2020.

Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 elokuuhun.

 Finnariin liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 92,4 %. Matkustajakäyttöaste laski 45,1 prosenttiyksikköä 41,7 %:iin.

 Pohjois-Amerikkaan ei lennetty reittiliikennettä elokuussa lainkaan.

 Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 86,6 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 78,7 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 62,5 %.

 Myydyt henkilökilometrit laskivat 96,4 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 86,4 % Euroopan-liikenteessä ja 64,6 % kotimaanliikenteessä.

 Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 24,3 %, mutta sitä tukivat rahtioperaatiot ja hyvin korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 52,8 % ja kotimaanliikenteen 62,8 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja elokuussa.

 Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 96,4 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 84,9 % ja kotimaanliikenteessä 69,5 %.

 Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat elokuussa 86,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 81,4 %. Molempien lukujen lasku johtui koronaviruspandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen.

Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 78,4 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 70,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin ennen kaikkea Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 13,7 % heinäkuusta 2020 pääosin reittiliikenteen rahdin vahvan kysynnän ansiosta.

Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

 Finnairin lennoista 96,0 % (76,9 %) saapui elokuussa aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2020

 

  elokuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 193,0 -85,8 3 091,8 -68,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 675,8 -84,1 11 185,9 -64,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 281,9 -92,4 7 626,0 -70,8
Matkustajakäyttöaste % 41,7 -45,1p 68,2 -14,5p
Rahti ja posti tn 4 050,4 -73,4 48 130,7 -57,0
Tarjotut tonnikilometrit 126,3 -79,7 1 922,0 -58,4
Myydyt tonnikilometrit 53,7 -87,5 996,4 -67,3
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 8,9 -96,4 481,6 -72,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 278,2 -86,6 5 200,5 -66,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 67,7 -96,4 3 689,7 -72,0
Matkustajakäyttöaste % 24,3 -66,2p 70,9 -13,5p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 137,5 -84,9 1 832,6 -70,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 355,6 -78,7 4 462,6 -62,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 187,8 -86,4 2 878,7 -70,5
Matkustajakäyttöaste % 52,8 -30,1p 64,5 -16,8p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,3 -73,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 848,9 -68,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 647,1 -72,4
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,2 -10,5p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 46,6 -69,5 695,3 -54,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 42,0 -62,5 673,9 -47,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 26,4 -64,6 410,5 -49,9
Matkustajakäyttöaste % 62,8 -3,7p 60,9 -3,5p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 351,5 -88,0 7 965,3 -63,6
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 542,2 -71,1
- Aasian rahtiliikenne tn 2 229,6 -79,6 24 712,1 -69,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 25,3 -45,8 218,4 -45,0
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 606,4 -82,9 35 438,0 -68,4
Rahtilento tn** 1 444,0 100,0 12 692,7 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 4 050,4 -73,4 48 130,7 -57,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 36,5 -78,4 524,7 -57,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 28,6 -70,5 314,6 -55,7
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 22,3 -86,8 407,2 -67,4
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 18,0 -81,4 222,4 -68,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 78,4 21,0p 60,0 3,0p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,3 10,9p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 89,4 27,7p 59,1 -2,6p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 80,6 23,2p 54,6 -2,3p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä