Finnairin tulos jäi tappiolle

Finnair_A330_2Finnairin liikevaihto oli vuonna 2013 2400,3 miljoonaa euroa ja toiminnallinen liiketulos jäi 4,8 miljoonaa euroa tappiolle. Taloudellisesti vuoden 2013 viimeinen vuosineljännes oli 90-vuotiaalle Finnairille pettymys.

Finnair onnistui vuoden aikana kasvattamaan Aasian ja Euroopan markkinaosuuttaan. Liikevaihto vajosi kuitenkin 8,5 prosenttia. Kuluvan vuoden näkymät jatkuvat epävarmoina ja säästöneuvottelut on saatava päätökseen vaikka vaihtoehtoisin keinoin.

"Emme voi olla tyytyväisiä liikevaihdon kehitykseen, taloudelliseen tulokseen emmekä säästöohjelman etenemiseen vuoden viimeisellä neljänneksellä", kommentoi Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Finnair jatkaa säästöneuvotteluja työntekijäliittojen kanssa mutta valmistautuu samalla muiden keinojen käyttämiseen saavuttaakseen vaaditut säästöt.

Finnair_Pekka_Vauramo_2”Vuoden 2013 marraskuussa Finnair täytti 90 vuotta. Pitkän historiamme vuoksi meillä on paljon osaamista, jonka ansiosta Finnairista on kehittynyt operatiiviselta toiminnaltaan yksi maailman parhaista ja täsmällisimmistä lentoyhtiöistä", jatkaa Vauramo.

"Vuosien aikana yhtiöön on kuitenkin kertynyt myös vanhoja rakenteita ja käytäntöjä, joita meidän on pakko uudistaa ja karsia. Etenimme 200 miljoonan euron kustannussäästöohjelmassamme vuonna 2013 hyvin ja saavutimme alkuperäisen 140 miljoonan euron säästötavoitteen jo vuoden puolivälissä".

 

Säästöt elintärkeitä

Finnairin neuvottelutavoitteena on ensisijaisesti työaika- ja palkkarakenteita uudistamalla.  Yhtiön mukaan monet palkka- ja työaikarakenteet ovat peräisin suljettujen markkinoiden ajoilta. Niiden neuvottelu nykyisiä markkinakäytäntöjä vastaaviksi nähdään kuitenkiin haastavana.

Matkustamohenkilökunnan, lentäjien ja IAU:n kanssa solmituissa työehtosopimuksissa on sovittu säästöneuvotteluille jatkoaikaa vuoden 2014 ensimmäiselle puoliskolle.

Finnair_A330_1Rakennemuutoksessaja kustannussäästöissä halutaan edetä yhteistyössä henkilöstön ja sen edustajien kanssa. Toiveena sopu välttämättömistä säästöistä  jo hyvissä ajoin ennen neuvotteluille asetettua takarajaa.

Säästöohjelman tavoitteiden saavuttaminen on välttämätöntä Finnairin kilpailukyvyn parantamiseksi, sillä korkea polttoaineen hinta, kilpailijoiden säästötoimet ja kiristynyt kilpailu sekä tulevien vuosien laivastoinvestoinnit edellyttävät yhtiön kannattavuuden selvää parantamista. Finnairin hallituksen asettama pitkän aikavälin tuottotavoite yhtiölle on kuuden prosentin toiminnallinen liikevoitto.

Finnair aikoo toteuttaa säästöt neuvotteluista huolimatta ja yhtiö tutkii muita vaihtoehtoja siltä varalta, etteivät neuvottelut etene kohti vaadittuja säästöjä.

Tavoitteena on saavuttaa 200 miljoonan euron vuosittaiset pysyvät säästöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Vertailutasona on vuoden 2010 yksikkökustannustaso. Vuoden 2013 loppuun mennessä yhtiö oli saavuttanut yhteensä 155 miljoonan euron säästöt.Alan rakennemuutos jatkuu

Globaalissa lentoliikenteessä on meneillään rakennemuutos, jolle on tyypillistä markkinoiden vapautuminen, lisääntyvä kilpailu, ylikapasiteetti, konsolidoituminen, liittoumat sekä erikoistumine

Erilaiset kumppanuusjärjestelyt ovat lisääntyneet etenkin kansainvälisessä kaukoliikenteessä. Myös Finnair on solminut kumppanuuksia Atlantin ja Japanin liikenteen osalta.

Finnair liittyi Atlantin liikenteen yhteishankkeeseen heinäkuussa 2013. Joint Business Agreement-sopimuksen piirissä ovat Finnairin lisäksi American Airlines, British Airways ja Iberia. Lentoposti.fi:n uutinen aiheesta: Finnair liittyi American Airlinesin, British Airwaysin ja Iberian yhteishankkeeseen

 Japanin liikenteen osalta yhteishanke sai hyväksynnän lokakuussa 2014 ja on käynnissä Japan Airlinesin ja British Airwaysin kanssa. Lippujen myynti uuden hinnoittelun mukaan aloitettiin helmikuun alussa. Ensimmäinen yhteishinnoiteltu lento operoidaan huhtikuussa. Lentoposti.fi:n uutinen aiheesta: Yhteishinnoiteltujen lippujen myynti Finnairin, JAL:n ja BA:n lennoille Japaniin alkoi

Sharklet_wing_1Kysyntä Aasian ja Euroopan välisessä matkustajaliikenteessä kasvoi, mutta samanaikaisesti kilpailu liikennealueella lisääntyi, koska kilpailijat avasivat uusia reittejä etenkin Kaakkois-Aasiaan.

Finnairin Euroopan kohteiden ja Helsingin välinen markkina kasvoi matkustajamäärillä mitattuna 4,2 prosenttia vuonna 2013, ja Finnairin Aasian ja Euroopan kohteiden välinen markkina kasvoi 1,8 prosenttia.

Lomaliikenteen kysyntä kehittyi hyvin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Kesällä kuluttajien epävarmuus omasta taloudestaan alkoi hidastaa myyntiä ja laskea markkinahintatasoa. Lopullisen niitin antoivat Egyptin levottomuudet joiden myötä useita lentosarjoja peruttiin.

Rahtiliikenne kärsi edelleen vuonna 2013 ylikapasiteetista ja heikosta kysynnästä. Loppuvuonna näkyi kuitenkin orastavia merkkejä kysynnän hienoisesta elpymisestä etenkin Aasiassa.

Lentoyhtiöiden suurimman yksittäisen kustannustekijän lentopetrolin hinta on vakiintunut korkealle tasolle, ja polttoainekustannusten kasvu taittui vuonna 2013. Finnairin liiketoiminnassa Yhdysvaltain dollari on merkittävä kuluvaluutta ja Japanin jeni merkittävä tulovaluutta.

Vuonna 2013 dollari-euro kurssi pysyi varsin vakaana, mutta jeni heikkeni voimakkaasti suhteessa euroon Japanin keskuspankin elvytystoimien seurauksena.

 

Vuosi 2014 jatkuu epävarmana

Euroopan ja Aasian epävarmoina jatkuvat talousnäkymät heikentävät kuluttajakysyntää joillakin päämarkkina-alueillamme. Lentoliikenteen odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2014. Finnair ei kuitenkaan pääse hyötymään tästä kasvusta, ellei se etene kustannussäästöohjelmassaan ja saavuta tavoittelemaansa kustannusrakennetta.

Finnair arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2014 on lähellä edellisvuoden tasoa. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeana. Koska meneillään olevien säästöneuvottelujen lopputulos vaikuttaa Finnairin vuoden 2014 taloudelliseen kehitykseen merkittävästi, Finnair harkitsee uudelleen koko vuotta koskevan tulosennusteen antamista säästöneuvotteluiden päätyttyä.

Finnairin tilinpäätöstiedote 2013 (PDF-tiedosto)

Avainluvut 10-12/2013   10-12/2012   Muutos%  2013
 
 2012
 
 Muutos%
Liikevaihto ja tulos            
Liikevaihto, milj. euroa 560,6  612,9  -8,5  2400,3   2449,4  -2,0
Toiminnallinen liiketulos, EBIT, milj. euroa * -31,7 0,1   -4,8 43,2 -111,2
Toiminnallinen liiketulos liikevaihdosta, % -5,7 0,0 -5,7 %-yks. -0,2 1,8 -2,0 %-yks.
Liiketulos, EBIT, milj. euroa -18,5 -3,5   -8,8 33,8 -126,1
Toiminnallinen EBITDAR, milj. euroa 12,8 48,8 -73,9 174,8 240,2 -27,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa -23,8 -5,3   10,1 14,8 -32,1
Kauden tulos, milj. euroa -13,7 -3,5   11,0 10,5 5,1
Tase ja kassavirta            
Omavaraisuusaste, %       32,0 35,4 -3,4 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, gearing, %       19,5 18,0 1,5 %-yks.
Oikaistu nettovelkaantumisaste, adjusted gearing, %       77,6 77,8 -0,1 %-yks.
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 11,4 23,7 -51,9 42,0 41,4 1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, 12 kk rullaava, %       2,3 2,8 -0,6 %-yks.
Oman pääoman tuotto, ROE, 12 kk rullaava, %       1,5 1,4 0,1 %-yks.
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa -1,2 17,9 -106,9 107,0 154,7 -30,8
Osake            
Osakkeen hinta vuosineljänneksen lopussa, euroa       2,77 2,38 16,4
Kauden tulos/osake, euroa ** -0,11 -0,02   0,08 0,08 2,7
Osakekohtainen tulos, EPS, euroa -0,11 -0,05 -130,1 0,02 0,01 30,6
Liikennesuorite,            
yksikkökustannukset ja -tuotot            
Matkustajamäärä, tuhatta henkilöä 2 148  2 081  3,2 9 269  8 774  5,6
Tarjotut henkilökilometrit, ASK, milj. km 7 430  7 568  -1,8 31 162  30 366  2,6
Myydyt henkilökilometrit, RPK, milj. km 5 602  5 693  -1,6 24 776  23 563  5,1
Matkustajakäyttöaste, PLF, % 75,4 75,2 0,2 %-yks. 79,5 77,6 1,9 %-yks.
Yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä,            
RASK, senttiä/ASK 6,05 6,37 -5,1 6,24 6,49 -3,8
Yksikkötuotto myydyltä henkilökilometriltä,            
yield, senttiä/RPK 6,86 7,20 -4,8 6,86 7,30 -6,1
Yksikkökustannus tarjotulta henkilökilometriltä,            
CASK, senttiä/ASK 6,84 6,54 4,5 6,57 6,58 -0,1
     CASK  ilman polttoainetta, senttiä/ASK 4,73 4,47 5,7 4,46 4,50 -1,0
Tarjotut tonnikilometrit, ATK, milj. km 1 131 1 135 -0,4 4 709 4 647 1,3
Myydyt tonnikilometrit, RTK, milj. km 730 734 -0,5 3 107 3 029 2,6
Kuljetetun rahdin ja postin määrä, tonnia 37 983 36 047 5,4 146 654 148 132 -1,0
Rahtiliikenteen yksikkötuotto myydyltä            
tonnikilometriltä, senttiä/RTK 27,29 26,49 3,0 25,14 25,45 -1,2
Kokonaiskäyttöaste, % 64,5 64,6 -0,1 %-yks. 66,0 65,2 0,8 %-yks.
Lentojen lukumäärä, kpl ***  23 648 23 355 1,3 97 360 95 097 2,4
Henkilöstö            
Henkilöstö, keskimäärin, hlöä       5 859 6 784 -13,6


Lue myös: