FinnHEMSille 36,6 miljoonan euron rahoitus vuodelle 2023

Finnhemms_FH30_lennollaSosiaali- ja terveysministeriö myönsi FinnHEMS Oy:lle 36 635 000 euron yleisavustuksen käytettäväksi FinnHEMS Oy:n lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan hallinnointi- ja lentotoiminnan kustannuksiin Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt FinnHEMS Oy:n marraskuussa 2022 jättämän hakemuksen mukaisesti yhtiölle 36 635 000 euron valtionavustuksen lääkärihelikopteritoimintaan vuodelle 2023.

FH_pilotti_2FinnHEMSin toiminnallisiksi kuluiksi on arvioitu vuodessa 42 950 380 euroa ja varsinaisen lentotoiminnan osuus siitä on 31 984 200 euroa. Sen osalta FinnHEMS Oy:tä laskuttaa Lentotoimintaa tuottava tytäryhtiö FinnHEMS Lentopalvelut Oy. FinnHEMS:n tukikohtakulut ovat arvioitu olevan 1 680 230 euroa. Muut kulut kuten hallinto on budjetissa 3 708 600 euroa.

FinnHEMS Oy on valtion erillisyhtiö, jonka tehtävänä on vastata lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan hallinnoinnista ja tuottamisesta Suomessa. Lääkärihelikopteritoiminta on osa lakisääteisen ensihoidon kokonaisuutta.

FinnHEMS Oy:n tulee tuottaa koko maan kattavaa ympärivuorokautista ja välittömässä lähtövalmiudessa olevaa laadukasta ja ilmailun turvallisuusnormiston täyttävää helikopterikuljetuspalvelua ja maayksikkötoimintaa yliopistollista sairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän käyttöön.

3_kopteria_010421Lisäksi FinnHEMS on velvoitettu yhteistyöhön muiden valtiorahoitteisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Erityisesti tällä tarkoitetaan yhteistyötä rajavartiolaitoksen, puolustusvoimien ja pelastustoimen kanssa. Lääkärihelikoptereita voitaisiin poikkeusolosuhteissa esimerkiksi käyttää myös muissa yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeissä tehtävissä, kuten huoltovarmuustehtävissä.

Avustuksella rahoitettavan lääkärihelikopteritoiminnan tulee kuitenkin kohdentua lähtökohtaisesti yksinomaan terveydenhuoltoon. 

Suurimman menoerän lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa muodostaa varsinainen lentotoiminta, johon sisältyvät helikopterikaluston ja lentohenkilöstön kustannukset.

Toimintaan liittyvän lääkäritasoisen ensihoitopalvelun tuottamisesta ja kustannuksista vastaavat yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä. Lisäksi Lapin hyvinvointialue vastaa Rovaniemen lääkintähelikopterin vastaavista toiminnasta ja kustannuksista.