Uudet FinnHEMSin tukikohdat Seinäjoelle ja Kouvolaan - valtio rahoittaa toimintaa 27 miljoonalla

Finnhems_pilot_1Hallituksen reformiministerityöryhmä ja talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat 20. joulukuuta ensihoidon ilmailupalveluihin liittyvistä järjestelyistä, jotka koskevat lääkärihelikopteritoimintaa. Lääkärihelikopteritoimintaan rakennetaan uudet tukikohdat Seinäjoelle ja Kouvolaan.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaan valtio luovuttaisi FinnHEMS Oy:n tukikohta- ja muihin menoihin noin 27 miljoonan euron osakevarallisuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelisi samalla yhtiön omistuksen keskittämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja sopisi valtion päätösvallasta rahoittajana yhtiön tukikohtien sijaintia ja investointia koskevissa asioissa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on aiemmin linjannut, että lääkärihelikoptereiden lentotoiminnan järjestämisvastuu on tarkoitus keskittää tulevalle Pirkanmaan maakunnalle sote-uudistuksen yhteydessä. Samalla yliopistollisten sairaanhoitopiirien nykyisin omistama FinnHEMS Oy siirtyisi silloin vastaavasti Pirkanmaan maakunnan omistukseen.

EC145_FH50_HEMS_1Lisäksi hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi 20. joulukuuta., että lääkärihelikopterien uudet tukikohdat perustettaisiin uuden rahoituksen turvin Seinäjoelle ja Kouvolaan.

Eduskunnan oikeusasiamies on katsonut, että nykyisillä tukikohdilla ei kyetä tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille kaikkialla Suomessa ja suurimmat kipupisteet ovat Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMS Oy:n nykyiset kuusi helikopterikenttää ovat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Jatkossa tukikohtia olisi kahdeksan. Näin ensihoitopalvelun kattavuus paranisi ja ensihoitoa olisi saatavissa yhdenvertaisemmin koko maassa.

Lue myös: