Kaakkois-Suomen FinnHEMS-lääkärihelikopteritukikohta sijoitetaan Kouvolan Uttiin

EC145_FH50_HEMS_1Sote-ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 17. maaliskuuta 2022 Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin tukikohdaksi Kouvolassa sijaitsevan Utin. Päätös tehtiin ensimmäisen kerran jo hallituksen reformiministerityöryhmässä 2018. Asiasta kertoi kokouksen jälkeen kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.).

Hallituksen sote-ministerityöryhmä on kokouksessaan 17. maaliskuuta 2022 päättänyt, että Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohdan rakentamisessa voidaan edetä aiemman hallituksen linjauksen mukaisesti. Kaakkois-Suomen tukikohta rakennetaan Utin lentokentän yhteyteen Kouvolaan.

 "Tätä tietoa on odotettu Kaakkois-Suomessa pitkään. On hienoa, että lääkärihelikopterin tukikohta etenee suunnitelmien mukaan Uttiin, kuten aiemmin on jo linjattu. Kiitos myös ministeri Aki Lindénille ratkaisun löytymisestä", kiitteli ministeri Paatero ollen tyytyväinen siihen, että alkuperäisessä päätöksessä pitäydyttiin.

 "Utti osoittautui jo aiemmin tehdyn päätöksen yhteydessä parhaaksi sijoituspaikaksi. Sijoituspaikka kattaa niin merialueen, Kymenlaakson kuin Etelä-Karjalan sekä osan Hämettä ja Uuttamaata", jatkoi Paatero.

"Lääkärihelikopterin katvealue kattaa kaiken kaikkiaan yli 2 miljoonaa asukasta. Sijoituspaikalle on siis vahvat perusteet, jotka pitävät edelleen. Nyt on tärkeää, että tätä työtä lääkärihelikopterin toiminnan käynnistämiseksi päästään ripeästi jatkamaan", päätti Paatero.

Vuonna 2018 julkistetun tavoiteaikataulun mukaanFinnHEMSin uusien Seinäjoen ja Utin tukikohtien odotettiin tulevan käyttöön jo vuoden 2022 alusta.

Kaakkois-Suomen tukikohdan valmistelussa ilmeni, että alkuperäinen tonttipaikka ei soveltunut toimintaan ilmailuturvallisuuden riskien takia, erityisesti lääkärihelikopteritoiminnan ja laskuvarjohyppytoiminnan yhteensovittamiseen liittyen. Utin lentoasemalla toteutetaan aktiivista laskuvarjohyppytoimintaa.

Lääkärihelikopterin tukikohdasta tehtiin useita selvityksiä, ja niiden tuloksena voidaan tukikohdan rakentamisessa edetä.

Lääkärihelikopteritukikohtien rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa valtion erillisyhtiö FinnHEMS, joka on nyt saanut tehtäväksi aloittaa Utin tukikohdan rakentamisen prosessi tarvittavine valmisteluineen välittömästi. On olennaista, että tukikohta palvelee koko Kaakkois-Suomea ja sen toiminta kytkeytyy alueen eri sairaanhoitopiirien ensihoitojärjestelmään.

FinnHEMS joutui aiemmin mm. keskeyttämään helikopterihankintansa, koska Kaakkois-Suomen tukikohdan perustaminen Kouvolaan viivästyi eikä helikoptereiden hankintaa voitu sellaisenaan toteuttaa. Keskeytetty kilpailutus koski 2-3 helikopterin hankintaa sekä vähintään 12 helikopterilentäjän tyyppikoulutusta.

Pohjanmaan tukikohta Seinäjoella on jo rakenteilla ja lääkärihelikopteritoiminnan on arvioitu alkavan tämän vuoden syksyllä. Tällä hetkellä FinnHEMS hakee yhtä käytettyä helikopteria Seinäjoen tukikohdan tarpeisiin.

Lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMS Oy:n nykyiset kuusi helikopterikenttää ovat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Lentotoiminta siirtyi kokonaan valtionyhtiö FinnHEMSin omaksi tuotannoksi tytäryhtiö FinnHEMS Lentopalvelut haltuun 11. helmikuuta 2022. MH

Lue myös: