Ilmailualan opiskelijoiden määrä nousee Pirkkalan uuden koulutuskeskuksen myötä

TP_koulutuskeskus_2Pirkkalaan vuonna 2017 valmistuva ilmailualan koulutuskeskus lisää Tampereen seudun ammattiopiston ilmailualan opiskelijoiden määrää. Tredun oppilasmäärät ilmailualalla yli kaksinkertaistuvat uuden Pirkkalan oppilaitoksen myötä.

Uusi koulutuskeskus tarjoaa erinomaiset edellytykset lentokoulutustoiminnan jatkumiselle ja laajentumiselle sekä ilmailualan koulutuksen eri toimijoiden väliselle yhteistyölle. Lentokoulutusta tarjoavan Patria Pilot Trainingin ohella uusissa tiloissa tarjoaa koulutusta Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Tredun Pirkkalan toimipisteessä tullaan antamaan ainoana Suomessa B2-lupakirjaan tähtäävää avioniikka-asentajan perustutkintoon johtavaa koulutusta yhteiseurooppalaisen koulutusohjelman mukaan.

Tämän lisäksi Pirkkalan-toimipisteessä järjestetään lentokonealan erityyppisiä muuntokoulutuksia näyttötutkintoina ja oppisopimuskoulutuksena sekä jatkossa myös lentoasemahuoltajan ja turvallisuusalan koulutuksia.

Syksyllä 2015 käynnistyy lentotekninen koulutusyhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston lentokonetekniikan opintolinjojen kanssa.

Lentokoneasentajaopiskelijoiden määrä tulee nousemaan nykyisestä noin 100 opiskelijasta noin 240 opiskelijaan.

Koulutus sisältää myös kansainvälistä ilmailualan asentajakoulutusta. Noin 40 opiskelijaa sijoittuu lentoasemahuoltajan ja turvallisuusalan koulutuksiin. Koulutuskeskus tarjoaa erinomaiset edellytykset ilmailualan eri toimijoiden väliselle yhteistyölle.

Lue myös: