Patrian ja Tredun Pirkkalan uusi ilmailualan oppilaitos valmistumassa - harjannostajaiset vietetty

Pirkkala_koulk_2017_sisaankayntiTampere-Pirkkalan lentoasemalle kohonnut uusi ilmailualan oppilaitos on valmistumassa. Patria Pilot Trainingin ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun käyttöön tulevassa rakennuksessa vietettiin harjannostajaisia keskiviikkona 8. maaliskuuta.

Harjannostajaistilaisuus kokosi suureen hallitilaan hankkeen toimijoita, urakoitsijat sekä yhteistyökumppanit sekä Patrian ja Tredun edustajia. Eduskunnan II varapuhemies Arto Satonen toi tilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen.

Pirkkala_koulk_2017_satonenSatonen totesi puheessaan Pirkkalaan rakentuneen uuden kansainvälisen tason ilmailukeskuksen, joka yhdistää niin siviili- kuin sotilastoimijoita lentoasemalla. Positiivisten koulutusnäkymien lisäksi Satonen nosti esiin Pirkkalan haasteen eli matkustajalentoliikenteen kasvattamisen.

Huhtikuussa 2017 valmistuva koulutuskeskus sisältää suuria 36x36 metrisiä hallitiloja sekä muita toimisto- ja huolto- ja opetustiloja kaikkiaan 9100 neliömetrin verran. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 17 miljoonaa euroa. Pääurakoitsija on tuore toimija SSR Länsi-Suomi Oy.

Pirkkala_koulk_2017_hallit_ulkoaUusi koulutuskeskus avaa uusia mahdollisuuksia ilmailualan eri toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien väliselle yhteistyölle. Toteutettava yhteistyömalli parantaa merkittävästi toimintaedellytyksiä ja luo kasvun mahdollisuuksia sekä kotimaisen että kansainvälisen koulutustarjonnan osalta.

Hankkeen etenemiseen ovat ratkaisevasti vaikuttaneet myös Finavia Oyj ja Pirkkalan kunta. Finavia Oyj vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kiinteistölle tarvittavan tontin ja luo edellytykset asematason toimintaan. Kunnallistekniikan alueelle toi Pirkkalan kunta.

Patrian ammattilentäjiä kouluttava Pilot Training –yksikkö siirtyy uusiin tiloihin huhtikuun puolivälin jälkeen nykyisistä Pirkkalan lentoaseman väistötiloista. Uudet tilat tarjoavat tehokkaan ja modernin toimintaympäristön Patrian ammattilentäjäkoulutustoiminnan kehittymiselle ja ovat omiaan auttamaan kansainvälisten asiakkaiden hankkimisessa.

Pirkkala_koulk_2017_haapamaki"Muutto Pirkkalaan ja uusin toimitiloihin on hyppäys entistä ammattimaisempaan suuntaan. Kasvuun pyrkivä oppilaitos lähti Pirkkalaan uusille vesille, kun moni asia loksahti kohdilleen", iloitsi Patria Pilot Trainingin Pirkkalan yksikön päällikkö ja koulutuspäällikkö Juhani Haapamäki.

"Uusiin tiloihin muuttamisen jälkeen moni asia on aiempaa paremmin. Työntekijöiden viihtyvyys mukaanlukien. Malmia ei ole ikävä. Nyt ponnistetaan kansainvälistymistä kohti", jatkoi Haapamäki.

Pirkkala_koulk_2017_toimistotPatrian käyttöön uudesta koulutuskeskuksesta tulee kaksi suurta hallia, joissa toisessa säilytetään lentokoneita ja toinen halli toimii huoltotilana sekä koneiden yövytysten tarpeisiin.

Halleihin asennetaan myös Patrian uudet lennonharjoittelulaitteet. Niistä kaksi on DA42-VI konetyypin FNPT II -simulaattoreita ja kolmas MPL (Multi Pilot Licence) -koulutukseen hankittu Airbus A320 FNPT II MCC FTD1 -koulutuslaite.

Patria Pilot Training -yksikön aloittaminen Tampere-Pirkkalassa lisää tuntuvasti Tampereen lentoaseman operaatiomääriä. Patria julkisti helmikuussa 2017 viiden koulukoneen tilauksen kasvavien oppilasmäärien tarpeisiin.

Finavia uskookin ilmailualan toiminnan keskittymisen vahvistavan Tampere-Pirkkalan lentoaseman kilpailukykyä.

Tampereen kaupungin ylläpitämän Tredun Pirkkalan toimipisteessä annetaan jatkossakin ainoana Suomessa B2-lupakirjaan tähtäävää avioniikka-asentajan perustutkintoon johtavaa koulutusta yhteiseurooppalaisen koulutusohjelman mukaan.

Pirkkala_koulk_2017_halli_sisaltaKoulutustarjontaa laajennetaan lisäksi lentokoneasennuksen perustutkinnolla ja lukiokoulutuksen kaksoistutkinnolla sekä järjestetään lentokonealan osatutkintokoulutuksia, erityyppisiä muuntokoulutuksia näyttötutkintoina ja oppisopimuskoulutuksena.

Jatkossa järjestetään myös lentoasemahuoltajan ja turvallisuusalan koulutuksia sekä kansainvälistä ilmailualan asentajakoulutusta. Opiskelijoiden määrä tulee nousemaan nykyisestä noin sadasta opiskelijasta noin 240 opiskelijaan.

Lue myös artikkeli: Patrian uusi Airbus A320 -lennonharjoittelulaite otettiin käyttöön – Lentoposti kävi koelennolla

Lue myös: