Kolme Utin NH90-kopteria harjoitukseen Puolaan

utti_avoimet2Pääosin Utin jääkärirykmentin ja Suomenlahden meripuolustusalueen henkilöstöstä koottu erikoisoperaatio-osasto (EOS) osallistuu Puolassa järjestettävään NATO:n  COBRA-13 -erikoisjoukkoharjoitukseen 13. marraskuuta - 5. joulukuuta. Lisäksi Suomesta on mukana kolmen NH90-helikopterin osasto.

Suomen ja isäntämaa Puolan ohella harjoitukseen osallistuvat Alankomaat, Englanti, Kroatia, Liettua, Norja, Ranska, Slovakia, Tsekki, Unkari, Viro ja Yhdysvallat. Lisäksi Ruotsi ja Turkki asettavat harjoitukseen tarkkailijoita.

Suomi on vuonna 2013 osallistunut NATO:n nopean toiminnan NRF-joukkoja (NATO Response Force) täydentävään toimintaan asettamalla maavoimien erikoisoperaatio-osaston valmiuteen koko vuoden ajaksi.

COBRA-13 -sotaharjoitus Puolassa on ainoa monikansallinen harjoitus, johon valmiuteen asetettu suomalaisjoukko kokonaisuutena osallistuu. Harjoitukseen osallistuu kaikkiaan noin 2500 henkilöä viidestätoista eri maasta.

Suomesta Cobraan osallistuu 162 henkilöä, 43 ajoneuvoa ja kolme NH Industries NH90 -kuljetushelikopteria. Suomalaisten osalta harjoituksen päätavoitteena on testata yhteistoimintakykyä, joukon keskittämistä, operaatiotukikohdan perustamista sekä johtamisjärjestelmien yhteensopivuutta.

Erikoisoperaatio-osasto harjoittelee muun muassa tiedustelu- ja valvontatehtäviä sekä etsintä- ja pelastustehtäviä.


Siirtyminen toimialueelle

Keski-Euroopassa järjestettävä COBRA-13 -sotaharjoitus ulottuu Puolan, Slovakian, Liettuan ja Tsekin alueille. Suomalainen harjoitusjoukko toimii ainoastaan Puolassa.

Harjoitukseen liittyvä henkilöstö ja kalusto siirtyvät Suomesta Puolaan meri- ja ilmateitse. Henkilöstö siirtyy alueelle 13. marraskuuta alkaen ilmakuljetuksin. Ajoneuvo- ja tukeutumiskalusto siirretään Puolan Gdyniaan merikuljetuksin.

Merikuljetusta varten 43 ajoneuvon osasto siirtyy 15. marraskuuta kello 15 – 18 Utista Vuosaaren satamaan reittiä Utti – Porvoo – Kehä III – Vuosaari. Ajoneuvot etenevät 10 – 15 ajoneuvon osastoina, enintään 80 kilometrin tuntinopeudella tai rajoitusten mukaisesti. Ajoneuvo-osastot lähtevät liikkeelle puolen tunnin porrastuksella ja niiden pituus tiellä on noin yksi kilometri.

Paluu tapahtuu Hangon sataman kautta 5. joulukuuta, jolloin kello 11 – 16 ajoneuvo-osasto siirtyy takaisin kotivaruskuntaan reittiä Hanko – Hyvinkää – Mäntsälä - Lahti – Utti.

Erikoisoperaatio-osasto evaluoitu vuonna 2011

Puolustusvoimien kriisinhallintakonseptin mukaisesti kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan tarkoitetut joukon on arvioitava Naton evaluointijärjestelmillä vuoden 2016 loppuun mennessä. EOS on arvioitu Naton erikoisjoukoille asettamien vaatimusten ja standardien mukaisesti vuonna 2011 arviointiohjelman korkeimmalle tasolle.

Puolustusvoimilla on valmius käyttää palkatusta henkilöstöstä muodostettua erikoisoperaatio-osastoa (EOS) erilaisissa kotimaan puolustukseen ja kansainväliseen kriisinhallintaan liittyvissä tehtävissä. Erikoisoperaatio-osastoon voidaan koota kunkin tilanteen ja tehtävän vaatimaa osaamista, josta muodostetaan räätälöity, nopeaa suorituskykyä tarjoava osasto.