Komentaja Lindberg: Puolustusvoimat huolestunut miehittämättömistä ilma-aluksista alueillaan

Tukes_nelikopteriPuolustusvoimissa ollaan huolestuneita miehittämättömien järjestelmien luvattomasta tai vastuuttomasta käytöstä, kirjoittaa komentaja, kenraali Jarmo Lindberg Kalevan kolumnissaan. Puolustusvoimien alueilla on havaittu luvatta lentäneitä miehittämättömiä järjestelmiä.

Jatkuvasti halpenevat ja yleistyvät kamerakopterit sekä muut miehittämättömät ilma-alukset muodostavat hyödyllisyytensä ohella haasteen turvallisuusviranomaisille.

Lindberg muistuttaa, että valtaosalle käyttäjistä lennokki on harrastusväline. Niiden hyödyt on havaittu myös viranomaiskäytössä. Esimerkiksi TUKES käyttää niitä kaivostarkkailussa (otsikkokuvassa). Hallitusohjelmassa miehittämättömät ilma-alukset listataan robotiikan kärkihankkeisiin.

"Miehittämättömistä järjestelmistä on muodostunut turvallisuusviranomaisille mahdollisuuksien rinnalla myös haaste. Esimerkiksi Ranskassa ydinvoimaloiden läheisyydessä ja Pariisin keskustassa havaitut tunnistamattomat lennokit ja arvelut niiden tarkoitusperistä ovat saaneet laajasti julkisuutta", kirjoittaa Puolustusvoimien komentaja Kalevassa.

Ruotsissa ja Norjassa on sotaharjoitusten yhteydessä havaittu tunnistamattomia miehittämättömiä ilma-aluksia. Maailmalta on raportoitu ISIS-järjestön käyttäneen vastaavia järjestelmiä aseina pudottamalla pieniä pommeja.

"Tunnistamattomista miehittämättömistä lennokeista on tullut huolenaihe myös Puolustusvoimille. Alueillamme on viime aikoina havaittu luvatta lentäneitä miehittämättömiä järjestelmiä."

Lindbergin mukaan alan sääntelyä pitääkin selkeyttää. Viranomaisilla on oltava mahdollisuus puuttua luvattomasti tai vastuuttomasti lentäviä miehittämättömien järjestelmien toimintaan. Sääntelyn pitäisi estää Puolustusvoimiin kohdistettu tiedustelutoiminta.

"Nykyinen sääntely jättää Puolustusvoimien mahdollisuudet puuttua toimintaan osin tulkinnanvaraisiksi ja käytännössä toimimattomiksi. Viranomaisten toimivaltuuksien tulisi olla lainsäädännössä selkeästi määritelty", Puolustusvoimien komentaja Lindberg päättää kolumninsa Kaleva-lehdessä. T.T.

Kenraali Lindbergin kolumni Miehittämättömät järjestelmät ovat tulleet jäädäkseen - nyt tarvitaan selvät pelisäännöt

 Lue myös: