Kuivuus nosti tähystyslentojen määrät ennätystasolle - lentoja useilla reiteillä jopa kahdesti päivässä

SAR_cessna_1Vuosi 2021 on noussut tähystys- eli ns. palolentojen osalta yhdeksi ennätysvuodeksi. Helteen ja sateettomuuden aiheuttama kuivuus on nostanut lentojen tarvetta merkittävästi ja ilmasta on havaittu jo 229 paloa. Toimintaan on haettu kuluvalle vuodelle jo lisämäärärahaa ja lentojen odotetaan jatkuvan syyskuulle saakka.


Tähystyslennot aloitettiin tänä vuonna ensimmäisenä Lapin maakunnassa. Heinäkuun helteiden vuoksi useilla lentoreiteillä lennettiin kaksi kertaa päivässä. Tähystyslentojen määrä saattaa nousta historiallisen suureksi.

Säännölliset metsäpalojen tähystyslennot alkoivat vuonna 2021 noin kuukauden normaalia myöhemmin eli vasta kesäkuussa. Yleensä lennot aloitetaan huhti-toukokuun vaihteessa.

Tähystyslennot aloitetaan yleensä Lounais- ja Kaakkois-Suomen alueilla, mutta vuonna 2021 lennot aloitettiin poikkeuksellisesti ensimmäisenä Lapin maakunnassa kuivuuden takia.  Kesä-heinäkuussa säännöllinen lentotähystys laajeni koko valtakunnan alueelle. Heinäkuun helteiden vuoksi päivittäisten tähystyslentojen määrä kasvoi huomattavasti.

Pelkästään heinäkuussa lentoja suoritettiin 626 kertaa. Useilla lentoreiteillä lennettiin kaksi kertaa päivässä, koska metsäpalovaara oli korkealla.

Lentoja tehdään, kun Ilmatieteen laitoksen määrittelemä metsäpaloindeksi nousee alueesta riippuen yli 4,1 tai 4,3. Kun indeksi nousee yli 5,4, lennetään tähystysreitti kaksi kertaa päivässä.


Maaston kuivuus nosti lentomäärät ennätystasolle

 

lentoreitit-ja-hatakeskusalueet_2021Kuluvasta vuodesta on muodostunut toiseksi vilkkain lentotähystystoiminnan historiassa. Lentoja on tähän mennessä tehty 884 kertaa ja niillä on havaittu 229 paloa. Pelastustoimen yksiköitä on opastettu palokohteisiin 53 kertaa. Edellisenä ennätysvuonna 2018 lentoja tehtiin 1407 kertaa.

Palohavaintoja on tehty runsaasti viimeisen kahden viikon aikana, mutta koko vuoden palohavaintoluvut noudattelevat pidemmän aikavälin keskiarvoja.

Vuonna 2021 erityispiirteenä on ollut, että yhden lennon aikana on havaittu useampi palo. Kun pelastuslaitokset ovat sammuttaneet paloja, ovat ne käyttäneet hyödykseen tähystyslentojen kuvaamaa livekuvaa palokohteista.

Tähystyslentoja tehtiin myös Kalajoen metsäpalon aikana. Palon alkuvaiheessa lentokoneesta välitettiin sekä livekuvaa paloalueesta että muuta tietoa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tarpeisiin.

Pitkäkestoinen ja voimakas metsäpalo aiheutti paloheitteitä, joita ovat esimerkiksi kipinät ja palavat kappaleet.

Metsäpalon sammutustöissä tehdään rajoituslinjoja, jotta palo ei leviäisi laajemmalle. Paloheitteet voivat kuitenkin kulkeutua tällaisten rajoituslinjojen yli ilmavirtausten tai palossa syntyvien nostepatsaiden mukana.

Tähystyslennoilla pyrittiin havaitsemaan mahdolliset uudet palon alut varsinaisen paloalueen ulkopuolella.


Lennot jatkuvat tarvittaessa syyskuuhun asti     

 

SPLS_OHCAMMetsäpalovaroitukset voivat olla edelleen voimassa osassa Suomea. Tähystyslentoja tehdään jopa syyskuuhun asti, jos metsäpalovaara on ilmeinen.

Loppukesän lämpimät säät yleensä houkuttelevat luonnossa liikkujat liikkeelle. Luonnossa liikkuessa on syytä huomioida mahdolliset metsäpalovaroitukset. Metsäpalovaroituksen aikana nuotioiden tai avotulien teko on kielletty. 


Metsäpalojen lentotähystys

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Sillä pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Lentotähystystä tehdään koko Suomen alueella. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Sisäministeriö myönsi kuluvalle vuodelle 1,2 milj. euroa tähystyslentotoimintaan. Tämän lisäksi toimintaan on haettu myös lisämäärärahaa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Lentoja tehdään 22 reitillä säännöllisesti huhti-syyskuun välisenä aikana. Lennot toteuttaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.

Lue myös: