Lennonjohtajat hylkäsivät sovintoehdotuksen - aluelennonjohtokiista hiertää edelleen

Aluelennonjohto_1Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY on valmis keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseen palkkaratkaisuun ja lisäksi merkittäviin joustoihin. Sovintoehdotus ei kuitenkaan ollut lennonjohtajien hyväksyttävissä eikä kiistaan aluelennonjohdon siirrosta löydetty vieläkään sopivaa ratkaisua.

 ”SLJY on valmis lennonvarmistuksen kustannustehokkuuden parantamiseen joustoin, joilla työnantajan kustannuksia vähennetään merkittävästi. Sovintoehdotuksessa oli kuitenkin kohtuuttomia huononnuksia nykyisiin työehtoihin, joita emme voi hyväksyä”, toteaa SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritius.

EFES_2Lennonjohtajat ovat jo alkukeväästä tehneet työnantajan kanssa historiallisen erillissopimuksen joka koskee melkein puolta Suomen lentoasemista. Sopimuksella näiden lentoasemien lennonjohtajien palkat tulevat laskemaan noin 15 prosenttia.

 ”Tämä jo sovittu merkittävä vastaantulo osoittaa, että SLJY ottaa vakavasti alan todelliset ongelmat. Sen sijaan voittoa tuottavan aluelennonjohdon siirrossa Tampereelta Vantaalle ei ole mitään järkeä.”, toteaa Fabritius.


PALTA vaatii heikennyksiä, jotka poikkeavat yleisestä linjasta

”Työnantajan säästölaskelmat ovat ylimitoitettuja, vaihtoehtoja ei suostuta kunnolla tutkimaan, riskit kasvavat ja siirto on alueellistamisperiaatteiden vastaista. Lisäksi valtion 200 miljoonan euron panostukset Finaviaan asettavat aluelennonjohdon siirtosuunnitelman todella kyseenalaiseen valoon”.

"Sopimusneuvottelut ovat kestäneet jo yhdeksän kuukautta ja prosessi näyttää jatkuvan edelleen. On selvää, että sovun syntyminen edellyttää myös SLJY:ltä konkreettisia vastaantuloja asiassa. Pelkästään työnantaja ei voi yksin saada sopua aikaiseksi", toteaa työnanjaa edustavan PALTAn Tuomas Aarto.

"Lennonjohtajat ovat kieltäytyneet kaikesta rakentavasta yhteistyöstä sopimuksen syntymisen suhteen ja esittäneet ainoastaan epämääräisiä tai kustannuksia lisääviä vaihtoehtoja", jatkaa Aarto

SLJY kiistää Aarron väitteet kustannusten lisäämisestä, koska esillä olleissa ehdotuksissa ei ole yhtään kustannuksia lisäävää asiaa. Lennonjohtajat muistuttavat Aartoa myös keväällä allekirjoitetusta sopimuksessa jossa kahdeksan lentoaseman kohdalla palkkoja alennettiin 15 prosenttia.

Lennonjohtajat ihmettelevät myös työnantajapuolen tavoitetta, joka poikkeaa yleisestä linjasta merkittävästä työehtojen heikennysten osalta. SLJY on kuitenkin ollut valmis myönnytyksiin.

Finavian mukaan aluelennonjohdon siirto Helsinki-Vantaalle ajoittuisi mahdollisesti vuoteen 2015. Siirrolla olisi vaikutuksia noin sataan työntekijään Tampereen lennonvarmistuskeskuksessa, joista lennonjohtajia on noin 70. Aluelennonjohto on Finavian toiseksi suurin yksikkö.

Finavian mukaan enintään 19 henkilöä voidaan joutua irtisanomaan siirtohetkellä, mikäli korvaava työtä ei löydy.

 ”Lisäksi toimintoja ollaan vielä ulkoistamassa Viroon. Rahasta tässä asiassa ei siis ole kyse, vaan syyt siirtoon ovat jossain muualla. Väkisin panee miettimään, että koko tässä prosessissa on jotain hämärää, Fabritius ihmettelee.

"Sovintoesityksen hyväksyminen olisi myös tarjonnut mahdollisuuden ratkaista Suomen aluelennonjohtoa koskeva erimielisyys", Aarto toteaa.

 

Lisätehtäväkiellon vaikutukset vielä näkymättömiä

Lennonjohtajat aloittivat 13. elokuuta lisätehtäväkiellon Suomen aluelennonjohdossa Tampereella. Lisätehtäväkiellolla vastustetaan Finavian suunnitelmia siirtää Suomen aluelennonjohto Tampereelta Helsinki-Vantaalle.

Lennonjohtajat suorittavat normaalisti työsopimuksensa mukaiset lennonjohtajan perustehtävät ja tulevat kaikkiin vuorolistan mukaisiin työvuoroihin.

”Sovintoehdotus ei tuonut vielä lähellekään hyvää ratkaisua aluelennonjohdon siirtokiistaan”,  harmittelee Fabritius.

SLJY_logo_1Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY on kertonut aikovansa vastustaa mahdollisia pakkosiirtoja Tampereelta Vantaalle ja tekevänsä kaikkensa henkilöstön kannalta järkevän ratkaisun saamiseksi.

Vielä toistaiseksi lisätehtäväkielto ei ole näkynyt häiriöinä lentoliikenteessä mutta se on vaikeuttanut jo huomattavasti aluelennonjohdon normaalia toimintaa.

Lähes kaikki projekti- ja kehitystyöt ovat lisätehtäväkiellon takia pysähdyksissä. Yksi isoista käynnissä olevista projekteista on tuleva ilmatilauudistus, jonka simulointivaihe pitäisi olla parhaillaan käynnissä.

 Ilmatila 2012+ -hanke saattaa jopa viivästyä.Työmenetelmät pitäisi pystyä varmentamaan simulaatioilla ja lähettämään tarvittavat tiedot ajoissa Liikenteen turvallisuusvirastoon Trafiin.


SLJY edustaa lähes kaikkia lennonjohtaja Suomessa

 Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry on vuonna 1952 perustettu suomalaisten lennonjohtajien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. Yhdistys on itsenäinen sopimusosapuoli ja edustaa yli 90% suomalaisista lennonjohtajista ja aktiivijäseniä on noin 270.

SLJY ry on lennonjohtajien kansainvälisen kattojärjestön, IFATCA: n (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations) perustajajäsen.

 Lue myös:
Artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?