Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys AKT:n yhteisöjäseneksi

SLSYAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ovat 19. syyskuuta allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaan SLSY:stä tulee AKT:n yhteisöjäsenyhdistys 30.9.2014 mennessä.

SLSY:n valtuusto hyväksyi sopimuksen yksimielisesti. Sopimuksen tarkoitus on syventää ja tiivistää sopijapuolten yhteistyötä jäsenistön edunvalvonnan turvaamiseksi.

AKT ja SLSY sitoutuvat aiesopimuksella siihen, että työehtosopimusneuvottelujen siirtyessä liittokohtaisiin neuvotteluihin kummatkin järjestöt saavuttavat riittävän tasoiset työehtosopimukset.

SAK:laiset kuljetusliitot uudistivat aiemmin syyskuussa ”Kaveria ei jätetä” -sopimuksen, jossa taataan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ratkaisu kaikille kuljetusliitoille.

SLSY on julkistanut sivuillaan myös kirjoituksen: Finnairin toimet Espanjassa espanjalaisen kollegamme silmin