Liikenneministeriö käynnistää lentoliikennestrategian valmistelun

Hallitus on liikennepoliittisessa selonteossa päättänyt käynnistää eri liikennemuodot kattavan maksujen ja verojen rakenteellisen kokonaistarkastelun. Liikenneministeri Merja Kyllönen puhui vastuullisen liikenteen merkityksestä kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille liikenne- ja viestintäministeriön Liikennefoorumissa 15. toukokuuta.

"On löydettävä tasapaino uusien ympäristönormien ja kohtuullisten kuljetuskustannusten välillä. Työssä tarkastellaan merenkulun väylämaksuja, rautatieliikenteen ratamaksuja, lentoliikenteen lentokenttämaksuja sekä tieliikenteen hinnoittelua", Kyllönen sanoo.

Liikenneministeri Merja Kyllönen korosti lentoliikenteen merkitystä aluetalouden kehittymiselle ja yritysten sijoittumiselle. Lentoliikennestrategian valmistelu käynnistyy tämän vuoden aikana.

"Tavoitteena on oltava lentomatkustajan etu. Valtion ja alueiden roolit lentoliikenteessä ja lentoasemaverkostoa pitää katsoa puhtaalta pöydältä. Lienee järkevää säilyttää Helsingin vahva asema lentoliikenteen keskuksena, mutta samalla on annettava alueille mahdollisuus vahvemmin kehittää lentoliikennettä", totesi Kyllönen.