Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: Hyvä lennonvalmistelu turvallisen lennon A ja O

Diamond_lennolla_1Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttaa yleisilmailijoita lennonsuunnittelun tärkeydestä. Ainoa unohdettava asia lentämisen kanssa on kiire. Harrasteilmailu on yleensä kausiluonteista toimintaa ja erityisen tarkkana on syytä olla lentokausien alussa.

Ennen lentoonlähtöä tulee aina arvioida lento-olosuhteet. Niiden turvallisuuden huomioiminen on erityisen tärkeää ilmailijoille.

Pelkkä taivaalle katsominen ei ole riittävä peruste lentopäätökselle. Matkalla voi tulla vastaan yllättäviä tilanteita, joten aina kannattaa varata runsaasti aikaa. Omista aikatauluista täytyy osata joustaa, eikä auringon kanssa tarvitse kilpailla.

Lennonvalmistelulla on entistä suurempi merkitys kun suunnitellaan lentoa totutusta poikkeavaan ympäristöön. On muistettava, että tietyissä olosuhteista saatu rutiini ei välttämättä auta uudenlaisissa olosuhteissa.

Harrasteilmailun tyypilliseen onnettomuuteen johtavaan tapahtumaketjuun kuuluu hallinnan menettäminen ilmassa. Se tapahtuu usein jouduttaessa hidaslennon aikana vaivihkaa alkavaan ja tunnistamatta jäävään sakkaukseen.

Erityisen tärkeää on ymmärtää ilma-aluksen massan vaikutus sakkausnopeuteen. Ylipainoisella koneella nopeudet ovat jo merkittävästi korkeampia kuin käsikirjoissa tai sertifiointivaiheessa todetut. Koneeseen ei saa siis missään tapauksessa lastata ylipainoa.

Myös kellukkeilla operoitaessa koneen käyttäytyminen voi muuttua radikaalisti ja epävakaus lisääntyä ääriolosuhteissa.

Trafi julkaisee turvallisuustiedotteet nettisivuillaan. Sivustolla voi myös ilmoittautua tiedotteiden postituslistalle.