Rajavartiolaitokselle määrärahaa helikopteri- ja lentokonekaluston elinkaaren jatkamiseen

Raja_lento_H215_turvallaSisäministeriön hallinnonalalle kuuluva Rajavartiolaitos on saamassa valtion budjettiesityksen mukaisesti toimintaansa reilun 230 miljoonan euron määrärahan. Sen lisäksi ilma- ja vartioalusten hankintaan ja suorituskyvyn ylläpitoon myönnetään 9,4 miljoonaa euroa seuraavalle viidelle vuodelle. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa.

Raja_lento_H215_lennolla_inside_1Rajavartiolaitoksen tavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta, osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen ja tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille.  Ilma-aluksilla tuetaan muita vastuuviranomaisia tarvittaessa koko valtakunnan alueella.

Rajavartiolaitos varautuu myös ottamaan vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä.

Raja_bordercontrolYksi Rajavartiolaitokselle asetetuista tavoitteista on mm. rajatarkastuksien sujuvuus, joka tarkoittaa lentoasemilla enintään 10 minuutin odotusta. Kaikkiaan rajatarkastuksia odotetaan tehtävän noin 14,4 miljoonaa vuoden 2017 aikana. Näistä lentoliikenteen osuus on noin 30 prosenttia. Vuoden 2015 aikana rajatarkastuksia tehtiin koko Suomen lentoliikenteessä 4,59 miljoonaa. Kasvua on kuluvan vuoden aikana ollut 3-5 prosenttia.

Ilma- ja vartioalusten hankinnan 9,4 miljoonasta eurosta ilma-aluksien osalta tehdään modifiointeja, yhdenmukaistamisia, raskashuoltoja sekä valvonta- ja navigointijärjestelmien uusimisia. Lisäksi rahoja voi käyttää ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin.

Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivue sai vuoden 2016 aikana laivastoonsa kaksi uutta Airbus Helicopters 215 -meripelastushelikopteria. Käytössä olevat kolme muuta AS 332 Super Puma -meripelastushelikopteria modifioidaan samanlaisiksi uusien H215-koptereiden kanssa Ranskan Marignanessa. Ensimmäinen kopteri OH-HVF on jo työn alla ja sen odotetaan valmistuvan touko-kesäkuussa 2017.

OHHVF_update_1Tilausvaltuus muutoksiin ja G-huoltoihin saatiin AS 322 Super Puma -meripelastushelikopterien osalta vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta.

Hanke ajoittuu vuosille 2013-2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.  Peruskorjaus tuo kolmelle 80-luvulla hankitulle Super Pumalle noin 20 vuotta lisää käyttöaikaa.

raja_kopteritMuita helikopterikaluston muutoksia ovat kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistaminen. Patria turvaa niihin tehtävillä muutoksilla helikopterien operatiivisen suorituskyvyn ja eliniän jatkamisen seuraavan 10-15 vuoden ajanjaksolle.

Modifikaatio sisältää järjestelmäpäivityksiä avioniikan ja tehtäväjärjestelmien, potilaspaarien ja lämpökameran (FLIR) uusinnan sekä videodatayhteyden integroinnin osalta.

Raja_Dornier_ilmassa_1Edellisten lisäksi myös kiinteäsiipisten Do228 Dornier -valvontalentokoneiden valvonta- ja navigointijärjestelmiä uusitaan. Lentokoneiden käytössä oleva valvontajärjestelmä sensoreineen uusittiin kokonaisuudessaan vuosien 2009-2013 aikana.

Dorniereilla operoidaan näillä näkymin vielä vuoteen 2025 saakka. Varsinainen lentokonekaluston korvaava hanke käynnistynee viimeistään vuoden 2019 aikana.

Lue myös aikaisemmat uutisemme Rajan helikoptereiden modifikaatioista ja päivityksistä sekä valvontalentokoneiden uusimishankkeesta: