Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuihin korotuksia

Raja_AB412Sisäasiainministeriö on tarkistanut rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuja merkittävästi ylöspäin paremmin nykyistä kustannustasoa vastaaviksi.

Sisäasiainministeri on antanut asetuksen 8.12.2011 ja se on voimassa 1.1.2012–31.12.2013. Asetus julkaistaan aikanaan säädöskokoelmassa numerolla 1221/2011.

Uudessa asetuksessa työvoimakustannukset on laskettu merellisen kaluston osalta merivartiostojen ja lentokaluston osalta vartiolentolaivueen henkilötyövuoden keskimääräisten hintojen perusteella. Tällä laskentaperiaatteella yksittäiselle laitteelle kohdentuvat työvoimakustannukset ovat lähempänä todellisia kuin käyttämällä koko Rajavartiolaitoksen henkilötyövuoden keskiarvoa.

Maksu peritään suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan perusteella neljännestunneittain. Maksun perimistä varten suoritteeseen käytetty kokonaisaika korotetaan lähimpään
neljännestunnin aikaan.

Rajavartiolaitoksen suoritteiden hinnat ilma-aluksilla euroa / 15 min

Keskiraskas helikopteri 4 100
Kevyt 2-mottorinen helikopteri 2 100
Kevyt 1-mottorinen helikopteri 1 100
Valvontalentokone (Dornier) 2 700