Sotilasilmailun viranomaisyksiköltä sotilasilmailun tuotanto-organisaation toimilupa INSTA ILS:lle

HN_lusi_0916_tunnistusvalonheitinSotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) luovutti INSTA ILS Oy:n edustajille sotilasilmailun tuotanto-organisaation toimiluvan 4. toukokuuta 2021. Puolustusvoimissa ja sotilasilmailua tukevassa puolustusteollisuudessa on käynnissä yhteiseurooppalaisten sotilasilmailun lentokelpoisuusvaatimusten käyttöönotto.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) luovutti 4. toukokuuta INSTA ILS Oy:n edustajille sotilasilmailun tuotanto-organisaation toimiluvan. Toimilupa voidaan myöntää sotilasilmailumääräyksen SIM-To-Lt-035 (FIN EMAR 21) mukaan organisaatiolle, joka täyttää määräyksessä esitetyt vaatimukset. Vaatimukset perustuvat eurooppalaisiin sotilasilmailun lentokelpoisuusvaatimuksiin (EMAR: European Military Airworthiness Requirements). 

Kokonaisuuteen sisältyy ilma-alusten ja niiden osien suunnittelu-, valmistus- ja huolto-organisaatioiden toimiluvat, ilma-alusten tyyppihyväksynnän haltijuutta (MTCH: Military Type Certificate Holder) ja jatkuvaa lentokelpoisuuden hallintaa (CAMO: Continuing Airworthiness Management Organisation) koskevat toimiluvat sekä huoltohenkilöstön koulutusorganisaation toimiluvat. Lisäksi kokoelmassa määritellään huoltohenkilöstön kelpoisuusvaatimukset.

Yhteiseurooppalaisten sotilasilmailun lentokelpoisuusvaatimusten käyttöönotto täydentää puolustusvoimien sotilasilmailun uskottavuutta kansainvälisessä toiminnassa sekä lisää puolustusteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä sotilasilmailun suunnittelu-, valmistus- sekä kunnossapidon toimijana.

Lue myös: