Suomi jatkaa maahantulonrajoituksia 27.6. saakka - työmatkaliikennettä sallitaan laajemmin 7.6. lähtien

IMG-20200909-WA0011Valtioneuvosto päätti torstaina 3. kesäkuuta, että maahantulon rajoituksia jatketaan 27. kesäkuuta 2021 asti. Koronapandemia jatkuu edelleen, eikä riittäviä toimenpiteitä rajoitusten korvaamiseksi ole vieläkään käytössä. Virusmuunnosten leviämisen ehkäisemiseksi sisärajavalvontaa ja ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan.

Aiempiin toukokuussa tehtyihin päätöksiin tehdään joitakin muutoksia, jotka tulevat voimaan 7. kesäkuuta lähtien.

Sisä- ja ulkorajarajoitusten lisäksi jatketaan myös tiettyjen rajanylityspaikkojen aukioloaikojen rajoituksia Lapissa länsirajalla sekä Suomen itärajalla. Henkilöliikenteelle tarkoitetuilla vesiliikenteen ja maarajojen rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy.

Henkilöliikenteelle tarkoitetuilla lentoliikenteen rajanylityspaikoilla myös työmatka on jatkossa sallittu maahantuloperuste.


Suomen ja muiden EU- tai Schengen-maiden välisessä lentoliikenteessä sallitaan jatkossa myös työhön liittyvä matkustaminen

Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välistä liikennettä. Suomen ja muiden EU- tai Schengen-maiden välisessä lentoliikenteessä sallitaan jatkossa myös työhön liittyvä matkustaminen.

Opiskelijoiden osalta sallitaan myös maahantulo opintoihin liittyviin harjoitteluihin liittyen.

Vesiliikenteessä sekä maarajoilla kuitenkin Suomen ja Norjan rajayhteisöliikennettä lukuun ottamatta maahantuloa työssäkäynnin perusteella rajoitetaan edelleen vain välttämättömään.

Tällä tarkoitetaan yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävää työtä sekä tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Rajaliikenteen rajoitukset on jo aiemmin poistettu Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkailta.

Epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta poistetaan Suomen ja Maltan välisestä liikenteestä. Suomi rajoittaa nyt maahantuloa kaikista Schengen-maista paitsi Islannista ja Maltalta.

Schengen-maita ovat EU:n jäsenmaista Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro sekä EU:n ulkopuolisista maista Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Rajoitukset eivät koske huvialusliikennettä Schengen-maiden välillä.


Ulkorajaliikenteen rajoitukset säilyvät ennallaan

Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien kolmansien maiden välistä liikennettä.

Valtioneuvoston 20.5. tekemää päätöstä täsmennetään niin, että muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvilla muilla kuin Suomen kansalaisilla ei ole lentoliikennettä lukuun ottamatta oikeutta palata Suomen kautta asuinmaahansa, jos kauttakulku liittyy vapaa-ajanmatkustukseen. Epidemiologiseen arvioon perustuen päätökseen ei tehdä muita muutoksia.

Maahantulon rajoitukset on jo aiemmin poistettu Vatikaanista Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Suomen ja Australian, Etelä-Korean, Israelin, Singaporen, Ruandan ja Uuden-Seelannin välisessä liikenteessä näiden maiden asukkaiden osalta. Maahantuloa ei rajoiteta maiden matalan koronailmaantuvuuden ja tautiriskin takia.

Muiden maiden osalta maahantulon rajoituksia jatketaan 27.6.2021 asti.

Risteilyalusten satamassakäynti on sallittua ilman matkustajien maissa käyntiä.


Sukulaisuuden määritelmää laajennetaan perheasioiden ja pakottavien perheasioiden osalta

Sukulaisuuden määritelmää laajennetaan samassa yhteydessä niin sisä- kuin ulkorajoilla. Jatkossa sisärajoilla sukulaisella tarkoitetaan puolisoa, lapsia, lapsenlapsia, vanhempia, appivanhempia, isovanhempia, sisaruksia, lapsenlapsenlapsia, enoa, setää, tätiä ja serkuksia mukaan lukien edellä mainittujen perheeseen kuuluvat.

Ulkorajoilla sukulaisella tarkoitetaan puolisoa, lapsia, vanhempia, appivanhempia ja isovanhempia mukaan lukien edellä mainittujen perheeseen kuuluvat.
Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. 

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.

Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan senhetkiset maahantulo- ja karanteenimääräykset.