Suomi on ehdolla kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n neuvostoon

20190925 openingKansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n 40. yleiskokous käynnistyi 24. syyskuuta 2019 Montrealissa. Kokouksessa käsitellään mm.  ympäristö- ja turvallisuusasioita mukaanlukien kyberturvallisuus. Yksi merkittävä asia on Suomen ehdokkuus ICAO:n ylintä päätösvaltaa käyttävään neuvostoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

”Yleiskokouksen tarkoituksena on määrittää ICAOn toimintaa seuraavalle kolmivuotiskaudelle ja luoda laajempiakin suuntaviivoja ilmailulle. Näiden päätösten pohjalta ICAO:n ylintä päätösvaltaa käyttävä neuvosto ohjaa seuraavien vuosien aikana ilmailun kansainvälistä kehityssuuntaa”, painottaa ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Suomi toimii ICAO:n yleiskokouksessa pohjoismaisen yhteistyön vetäjänä sekä EU-puheenjohtajakautena ja Euroopan koordinaation puheenjohtajana.

20190925 opening bICAO:n neuvoston seuraavan kolmivuotiskauden jäsenistö valitaan lauantaina 28. syyskuuta. Pohjoismaat ovat pitäneet yhtä jo 1950-luvulta lähtien ja kierrättäneen neuvostopaikkaa. Nyt päättyvällä kaudella mukana oli Ruotsi. Neuvostoedustaja toimii samalla ICAO:n pääkonttorissa olevan pohjoismaiden ilmailuviranomaisten yhteisen Nordicao-toimiston johtajana.

Suomen ehdokas on ICAO:ssa nykyisinkin työskentelevä ilmailun erityisasiantuntija ja lentokapteeni Samuli Vuokila.  Suomalaisasiantuntijan valintaa tukevat Pohjoismaiden lisäksi myös Viro ja Latvia. Vuokila on toiminut mm. ruotsalaisedustajan varamiehenä ICAO:n neuvostossa.

ICAO:n neuvostossa on 36 jäsenvaltiota, jotka edustavat suuri ilmailuvaltioita, ilmaliikenteen hallinnan kehittämistä sekä takaavat neuvoston maantieteellisen laajuuden. Neuvosto on ICAO:n ylin päättävä elin.

FullSizeR_3Suomen valtuuskunta ICAO:n 40. yleiskokouksessa koostuu liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja

Ilmatieteen laitoksen edustajista. Mukana on lähes parikymmentä edustajaa joista osalla on merkittävästi ilmailualan kokemusta sekä osaamista.

Suomen edustustoon kuuluvat mm. Traficomin ilmailujohtaja Pekka Henttu ja ilmailun asiantuntijat Kari Siekkinen, Kai Väisänen ja Jari Pöntinen. Liikenne- ja viestintäministeriöstä mukana ovat mm.  liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin, Liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustaja, hallitusneuvos Mikael Nyberg ja yksikön johtaja, hallitusneuvos Maija Ahokas. Ilmatiteen laitoksesta mukana on ilmailun avaruussääkeskuksen päällikkö Kari Österberg.

 ICAO_kylttiICAO: 40. yleiskokous kokoaa yhteen ainakin 170 valtiota ja lukuisia kansainvälisiä järjestöjä. Kokous päättyy 4. lokakuuta 2019. Kaikkiaan siviili-ilmailujärjestöllä on 193 jäsenmaata ja sen pääsihteerinä toimii kiinalainen Fang Liu.

Lue myös: