Valtioneuvosto hyväksyi uuden omistajaohjauspolitiikan - vaikutuksia myös ilmailualan yhtiöihin

LeijonavaakunaValtioneuvosto hyväksyi odotetusti yleisistunnossaan 13. toukokuuta uudet linjaukset valtion omistajapolitiikkaan. Muutoksen myötä yhteiskuntavastuu perusarvoksi. Muutoksella on vaikutuksia myös valtio-omisteisiin ilmailualan yhtiöhin.

Nyt tehdyllä päätöksellä uudistetaan valtioneuvoston vuonna 2011 antama valtio-omisteisten yhtiöiden toimintaa koskeva periaatepäätös. Siinä linjataan valtion yhtiöomistusta koskevat omistajapoliittiset periaatteet ja yleiset tavoitteet.

Jatkossa ns. strategisen intressin toteuttamiseen uusi alaraja omistusosuudesta on 33,4 prosenttia. Gasumin ja Finngridin osalta omistusosuus nostettiin kuitenkin 50,1 prosenttiin.

Valtioneuvoston kanslian alaisuudessa toimivan Finnair Oyj:n omistuksen alaraja on samat 50.1 prosenttia. Nykyisin valtio omistaa Finnairista 55,8 prosenttia. Valtio pysyy jatkossakin Finnairin pääomistajana mm. Venäjän ylilentosopimusten takia.

Sotilasilmailun järjestelmien elinkaaripalveluista vastaavan Patria Oyj:n omistuksen alaraja pysyy myös 50,1 prosentissa. Valtio myi maaliskuussa 2016 yhtiöstä 49,9 prosenttia norjalaiselle Kongsbergille. Kauppa toteutunee toisen vuosineljänneksen aikana.

Uuden linjauksen seurauksena Finavia Oyj ja Suomen Ilmailuopisto Oy siirtyvät liikenne- ja viestintämnisteriöltä Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Lentoliikenteen biopolttoainetta valmistava Neste Oyj siirtyy yli 33,4 omistusprosentin ylittävältä osalta uuden kehitysyhtiön haltuun.

Lue myös: