Vastuullinen liikenne -seminaari valotti turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia

trafi_logoLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi järjesti Helsingin musiikkitalolla 3. lokakuuta Vastuullinen liikenne -foorumin. Sen yhteydessä julkistettiin ensimmäistä kertaa kattava kuva Suomen liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilasta.

Liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristötavoitteita ei kaikilta osin saavuteta nykyisillä toimenpiteillä. Samaan aikaan on muistettava, että liikenteen merkitys elinkeinona ja työllistäjänä on Suomessa suuri. Vaakakupissa painavat myös liikenneonnettomuudet, ympäristövahingot ja liikenteen päästöt.

”Turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden on oltava tasapainossa”, Trafin pääjohtaja Kari Wihlman painotti Vastuullinen liikenne -foorumissa.

Tieliikenteessä Suomen sijoitus turvallisuuskehityksessä on toimenpiteistä huolimatta heikentynyt ja Suomen asema on laskenut muihin EU-maihin verrattuna. Turvallisuus- kuin ympäristötavoitteiden saavuttamista helpottaa autokannan uusiutuminen ja analyysiin perustuva toiminnan suuntaaminen oikeisiin kohteisiin.

Kaupallisessa ilmailussa onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta kiristyvä kilpailu voi johtaa toisenlaiseen kehitykseen. Panostus turvallisuus- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien kehittämiseen sekä yritysjohdon sitouttaminen turvallisuusjohtamiseen ovat tehokkaita keinoja turvallisuustason säilyttämiseksi.

Merenkulun turvallisuuden tila on pysynyt ennallaan, vaikka liikenne on kasvanut. Turvallisuuden parantamiseksi on ensisijaisesti panostettava koulutukseen, merenkulun ja veneilyn turvallisuuskulttuurin kehittämiseen sekä kansainväliseen vaikuttamiseen.

Rautatieliikenteen turvallisuudessa Suomi on Euroopan keskikastia, vaikka vakavia onnettomuuksia sattuukin vähän. Suurin osa onnettomuuksista on allejääntejä ja tasoristeysonnettomuuksia. Vaaratilanteiden raportointia kehittämällä saadaan tietoa toimenpiteiden kohdentamiseksi.

Yhteistyössä muiden liikenteen toimijoiden kanssa Trafi pyrkii ennakoimaan, kehittämään ja analysoimaan liikennejärjestelmän tilaa sekä turvallisuuden että ympäristön kannalta. Toimintakenttään kuuluu ainoana Suomessa kaikkien liikennemuotojen viranomaistehtäviä, mikä mahdollistaa eri liikennemuotojen parhaiden käytäntöjen jakamisen.

”Vastuullisen liikennekulttuurin saavuttamiseksi keskeistä on toimia yhdessä yli rajojen − niin hallinnon, liikennemuotojen kuin valtioidenkin näkökulmasta”, pääjohtaja Wihlman korosti.

”Säädökset muuttuvat ja mikäli emme ole aktiivisesti mukana vaikuttamassa asioihin, muut päättävät meidän puolestamme.”

Vastuullinen liikenne -foorumin avasi liikenneministeri Merja Kyllönen. Pääjohtaja Wihlman pureutui liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristötilaan, johon ottivat kantaa tulevaisuusnäkökulmasta tekniikan tohtori Anu Tuominen VTT:ltä, talouden puolesta toimistopäällikkö Samu Kurri Suomen Pankista ja vaikuttamisnäkökulmasta europarlamentaarikko Petri Sarvamaa.

Helsingin yliopiston professori Kirsti Lonka tarkasteli asiaa vastuullisuuden ja EVAn johtaja Matti Apunen liikennemarkkinoiden näkökulmasta. Tilaisuuden päätti liikennejärjestelmän muutoksia pohtinut paneelikeskustelu.