Finnairin matkustajakäyttöaste nousi huhtikuussa

Finnair_tailsFinnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna huhtikuussa 10,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kokonaiskapasiteetti säilyi edellisvuoden tasolla. Matkustajakäyttöaste nousi huhtikuussa 7,1 prosenttiyksikköä ja oli 76,4 prosenttia. Vertailukaudella Finnairin liikenteeseen vaikuttivat Japanin tsunami ja Arabikevään tapahtumat.

Koko liikenteen kehitykseen vaikutti erityisesti Aasian ja Euroopan liikenteen hyvä kehitys. Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi huhtikuussa 5,2 prosenttia vertailukaudesta pääasiassa toukokuussa 2011 avatun Singaporen reitin seurauksena. Aasian liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 13,6 prosenttia. Vahvinta kasvu oli Euroopan liikenteessä, joka kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 14,2 prosenttia vertailukaudesta.

“Reittiliikenteen käyttöasteet kehittyivät hyvin huhtikuussa. Kotimaan ja Euroopan liikenteessä käyttöasteet nousivat edellisvuodesta yli 10 prosenttiyksikköä. Myös Aasian liikenteen käyttöaste nousi lähes kuusi prosenttiyksikköä edellisvuodesta, jolloin Japanin tapahtumat vaikuttivat liikenteeseemme,” sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

Lomaliikenteen kapasiteetti oli huhtikuussa 9,8 prosenttia vertailukautta alempi. Matkustajakäyttöaste säilyi edellisvuoden tasolla.

Rahdin tarjottujen tonnikilometrien määrä säilyi huhtikuussa lähes edellisvuoden tasolla, kun myytyjen tonnikilometrien määrä nousi 11,3 prosenttia vertailukaudesta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste parani 6,9 prosenttiyksikköä ja oli 74,3 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys oli huhtikuussa erittäin hyvä. Reittilennoista 87 prosenttia saapui aikataulussa (86,9 prosenttia maalikuussa 2011) ja koko liikenteestä 86,8 prosenttia (86,5 prosenttia) saapui aikataulussa.