Helsinki-Vantaan kiitotien korjaustyöt aiheuttavat viiveitä lentoliikenteelle elo-syyskuussa

ANSF_ATCC_HELHelsinki-Vantaan kiitotien 04L/22R korjaustyöt alkavat 18. elokuuta 2019. Työ vaikuttaa lentomelun lisäksi myös Helsinki-Vantaan kiitotiekapasiteettiin ja aiheuttaa siten sääntelyn kautta viiveitä lentoliikenteelle.

Lennonvarmistusyhtiö ANS Finland kertoo, että alentuneen kiito- ja rullaustiekapasiteetin takia lentoliikennettä joudutaan säätelemään korjaustöiden aikana. Käytännössä se tarkoittaa viiveitä lentoliikenteelle, kun ruuhkatuntien liikennekuormaa pyritään jakamaan pidemmälle ajanjaksolle.

Säätely aiheuttaa viivästyksiä sekä saapuvalle että lähtevälle liikenteelle. Viivästykset voivat kestää muutamasta minuutista aina 45 minuuttiin asti. Tämä voi aiheuttaa erityisesti harmia kentän pääkäyttäjä Finnairille ja yhtiön jatkomatkustajille.

HEL_kiitotie_22R04LViiveet tulevat olemaan suurimmillaan kahdella ensimmäisellä työviikolla, jolloin kiitotie 04L/22R on kokonaan suljettuna.

Remontti alkaa 18. elokuuta ja päättyy 6. syyskuuta. Kiitotie on kokonaan suljettu 2. syyskuuta kello 14 asti. Sen jälkeen kiitotie on 6. syyskuuta asti käytössä kello 14–18. Kiitotie avataan jälleen 7. syyskuuta.

Tilapäisesti suljettuna olevalla kiitotiellä suoritetaan päällysteiden korjauksen lisäksi lähestymislaitteiston peruskorjauksia.

Lue myös aiempi uutisemme kiitotieremontin meluvaikutuksista: