Ilmailuhallinnon varhaisia asiakirjoja tarjolla tutkijoille Kansallisarkistossa Finavian tuella

Arkistolaitos_logoKansallisarkistossa Helsingissä on järjestetty asiakkaiden tutkimuskäyttöön Suomen ilmailuhallinnon varhaista asiakirja-aineistoa 1920-1970 -luvuilta. Materiaalia on kaikkiaan 40 hyllymetriä. Järjestämistyön kustannuksista vastasi Finavia.

Aineisto sisältää muun muassa siviili-ilmailun varhaisten vuosikymmenten hallintoa ja kansainvälisiä suhteita koskevia asiakirjoja sekä lentoasemien ja -kenttien rakentamiseen, hallintoon ja huoltoon liittyviä asiakirjoja. Aineisto käsittää myös Malmin ja Helsinki-Vantaan lentoasemien alkuvaiheiden asiakirjat.

”Maamme ilmailuhistorian kannalta keskeinen aineisto saatiin siirrettyä Kansallisarkistoon ja järjestettyä Finavian tuella. Arvostamme yhtiön panostusta projektiin suuresti”, sektorijohtaja Juhani Tikkanen Kansallisarkistosta kertoo Arkistolaitoksen tiedotteessa.

"Siirtokuntoon saatettu aineisto on nyt kaikkien ilmailun historiasta kiinnostuneiden käytettävissä ja se tarjoaa laajan kirjon tutkimusmahdollisuuksia."

 

Asiakirjat on liitetty VAKKA-arkistotietokannassa seuraaviin arkistoihin:

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailuosaston arkisto 1963-1970 (sisältää myös  sen edeltäjät ilmailuasiain esittelijä 1927-1943 ja ilmailutoimisto 1943-1963)

Liikenneministeriön ilmailuosaston arkisto 1970-1972

Tie- ja vesirakennushallituksen lentokenttäosaston arkisto 1937-1972

Malmin lentoaseman arkisto 1936-1972

Helsinki-Vantaan lentoaseman arkisto 1952-1972

 

Asiakirjoja voi tilata Kansallisarkiston Rauhankadun tutkijasalissa Helsingissä ja myöhemmin Astia-verkkopalvelussa. Osa aineistosta on julkista ja osa on käyttörajoitettua, jolloin aineistoa voi käyttää vain hyväksyttävää tutkimustarkoitusta varten.

Rauhankadun tutkijasalin päivystäjät tavoittaa Kansallisarkiston vaihteen kautta, puh. 029 533 7000.

Arkistolaitos on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion viranomainen. Sen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Arkistolaitos vastaa osaltaan siitä, että kunkin aikakauden yhteiskunnallisesta todellisuudesta säilyy tutkimukselle aito ja todistusvoimainen kuva.

www.arkisto.fi