Ilmailuliitto: Harrasteilmailun koulutuksen kausikortit palautettava

Diamond_lennolla_1Suomen Ilmailuliitto esittää, että Finavia kumoaisi päätöksensä poistaa kausikorttijärjestelmä harrasteilmailun lupakirjoihin tähtäävältä ammattimaiselta koulutustoiminnalta. Laskeutumismaksujen noston arvoidaan heikentävän lentoturvallisuutta.

Ilmailuliitto pitää Finavian päätöstä poistaa kausikorttijärjestelmä myös harrasteilmailun lupakirjoihin tähtäävältä ammattimaiselta koulutustoiminnalta uhkana lentoturvallisuudelle, kuoliniskuna suomalaiselle ilmailun koulutustoiminnalle ja suomalaista ilmailuharrastusta merkittävästi heikentävänä tekona.

 Lentolupakirjaa suorittavan oppilaan on erittäin tärkeätä voida harjoitella valvotuilla lentopaikoilla ja valvotussa ilmatilassa. Tähän saakka tämä on ollut kustannustehokasta kausikorttijärjestelmän ansiosta.

Oppilas on oppinut ja saanut ohjauksen valvotussa ilmatilassa toimimisesta kokeneen ja pätevän opettajan valvonnassa. Kausikorttien poistaminen koulutustoiminnalta tulee siirtämään opetuksen valvomattomaan ilmatilaan ja valvomattomille lentopaikoille.

 Näin puutteellisesti koulutetut oppilaat muodostavat jatkossa riskin itselleen ja muille tullessaan valvotuille lentopaikoille kokemuksen puutteen tuomassa epävarmuudessa. Ilmatila- ja kiitotieloukkausten ja radioliikenteen väärinymmärrysten voidaan odottaa merkittävästi lisääntyvän.

Näin riski kokemattomuudesta johtuvalle toiminnalle ei lisäänny vain harrasteilmailijalle vaan kaikelle liikenteelle valvotussa ilmatilassa.

 sillogoIlmailuliitto esittää, että harrasteluokan ilmailulupakirjoihin tähtäävässä lentokoulutuksessa voi kouluttava organisaatio, organisaation lajista riippumatta, käyttää harrasteilmailun kausikorttia laskeutumis- ja TN-maksujen kattamiseen.

Näin ollen harrasteilmailun kausikorttia sovellettaisiin myös kaupallisten organisaatioiden harjoittamaan, ammattimaiseen harrasteilmailun, koulutustoimintaan.