LVM on tyytyväinen Trafin antamaan selvitykseen ilmailun turvallisuudesta

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö on tyytyväinen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tammikuussa antamaan selvitykseen ilmailun turvallisuudesta. Kaksi Helsinki-Vantaalla tapahtunutta kiitotiepoikkeamaa ei LVM:n mukaan aiheuta uusien säädöshankkeiden käynnistämistä. Ilmailun turvallisuustaso nähdään ministeriössä hyvänä.


Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta 24. tammikuuta selvitystä ilmailun turvallisuudesta. Syynä olivat Helsinki-Vantaalla peräkkäisinä päivinä 23. ja 24. tammikuuta 2018 sattuneet kiitotiepoikkeamat. Trafi vastasi selvityspyyntöön 26. tammikuuta.

"Ministeriö toimii hyvässä yhteistyössä Trafin kanssa seuratessaan kaikkea turvallisuuteen liittyvää kehitystä ja yhteydenpito on jatkuvaa. Liikenne- ja viestintäministeriö on tyytyväinen saamaansa selvitykseen", kertoo LVM:n ylijohtaja Laura Vilkkonen Lentoposti.fi:lle.

Suomessa Ilmailun turvallisuutta valvovana viranomaisena toimii Trafi ja Onnettomuustutkintakeskus suorittaa tapauksista turvallisuustutkintalain mukaiset tutkinnat oman lainsäädäntöön perustusvan tehtävänsä mukaisesti.

"Turvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä on otettava huomioon se, että turvallisuutta voidaan usein parantaa tehokkaammin muilla keinoilla kuin sääntelyn tiukentamisella tai valvonnan lisäämisellä. Olennaista on erityisesti toimijoiden turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen. Sen toteutumista Trafi pyrkii toiminnallaan edistämään", kertoo Vilkkonen.

LVM ei ole nyt kyseessä olevien vaaratilanteiden johdosta käynnistänyt uusia säädöshankkeita. Ministeriö vastaa mm. liikenteen ja viestinnän palvelujen sekä verkkojen turvallisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

Kyseessä on mahdollisesti ensimmäinen ministeriön pyytämä selvitys ilmailun turvallisuudesta. LVM ei kommentoinut mikä osasto tai mahdollinen työryhmä Trafin antaman selvityspyynnön analysoi. Ylijohtaja Vilkkonen ei muista vastaavaa selvitystä pyydetyn aiemmin mutta pitää mahdollisena että näin on kuitenkin saattanut tapahtua joskus aiemmin.

"Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa ja hyödyntää jatkuvasti kaikkea turvallisuuteen liittyvää tietoa, jota se hyödyntää toimialaansa kuuluvissa tehtävissä, kuten hallinnonalan ohjauksessa ja säädösvalmistelussa. Vastaavanlaisia selvityksiä voidaan pyytää, jos se on tarpeen näiden ministeriön tehtävien tai esimerkiksi lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien hoitamiseksi. Arvio selvitysten pyytämisestä tehdään tapauskohtaisesti", avaa Vilkkonen selvityspyynnön taustoja.

"Ilmailun turvallisuus on pysynyt viime vuosina korkealla tasolla Suomessa ja on tärkeää, että tämä kehitys jatkuu tulevaisuudessakin. Korkean turvallisuustason säilyttämiseksi on tärkeää, että kaikki ilmailun toimijat huolehtivat turvallisuuden edistämisestä omalta osaltaan. Ministeriö pyrkii etenkin lainsäädännöllä luomaan edellytykset sille, että ilmailun turvallisuus voi jatkossakin säilyä hyvänä, päättää Vilkkonen.

Lue myös: