Poliisin valtuuksia puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkuun kehitetään

Poliisi_pukuSisäministeriö on asettanut säädöshankkeen, jonka tarkoituksena on varmistaa poliisille tarvittavat toimivaltuudet puuttua lennokkeihin, miehittämättömiin ilma-aluksiin, aluksiin sekä kulkuneuvoihin. Tehtävänä on myös selvittää poliisin mahdollisuudet käyttää näitä omassa toiminnassaan. Vastaavia oikeuksia miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun ollaan antamassa myös Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle.

Teknologian kehittyessä lennokkeja, miehittämättömiä ilma-aluksia ja muita miehittämättömiä kulkuneuvoja ja aluksia käytetään yhä enemmän harrastuksessa, elinkeinotoiminnassa ja myös viranomaistoiminnassa. Lennokit voivat aiheuttaa vaaraa ympäristölle ja ihmisille esimerkiksi käyttönsä tai ominaisuuksiensa vuoksi.

Poliisi_RPAS_PoliisiPoliisin toimivaltuudet lennokkeihin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin puuttumiseen ovat tällä hetkellä puutteelliset.

Poliisi ei voi esimerkiksi puuttua siihen, jos miehittämätön ilma-alus on varustettu kuvaamiseen tarkoitetuilla välineillä ja sillä syyllistytään laittomaan tiedusteluun tai yksityiselämän suojaan puuttuvaan salakuvaukseen.

Poliisin toimivaltuudet ovat puutteelliset myös sen selvittämiseen, muodostaako ilma-alus uhkan hengelle ja terveydelle tai syyllistytäänkö sillä johonkin edellä mainittuun rikokseen.

Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen turvallisuusympäristön muutos ja uudet uhat edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista. Tämä koskee erityisesti uusien ja laaja-alaisten uhkien kuten hybridivaikuttamisen torjuntaa.

Hankkeen toimikausi on 14.3.2018–31.12.2018.

Lue myös aikaisemmat uutisemme koskien Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tulevista toimivaltuuksista: