Puolustushaarojen yhteinen ilmatorjuntaharjoitus alkaa Lohtajalla toukokuun lopussa

lohtaja1_puolustusvoimatPuolustushaarojen yhteiset valtakunnalliset ilmatorjuntaharjoitukset järjestetään Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella tänä vuonna 28.5. - 6.6. sekä 26.11.-5.12. Mukana on joukkoja ilmatorjuntakoulutusta antavista joukko-osastoista sekä Ilmavoimista ja Merivoimista.

Valtakunnallisen ilmatorjuntaharjoituksen 1/13 johtaa Karjalan prikaatin komentaja prikaatikenraali Timo Kivinen ja tukiorganisaation muodostaa Karjalan prikaati. Valtakunnallisen ilmatorjuntaharjoituksen 2/13 johtaa Lapin Ilmatorjuntarykmentin komentaja everstiluutnantti Arto Ikonen ja Lapin Ilmatorjuntarykmentti muodostaa kyseisen harjoituksen tukiorganisaation.

Harjoitusten valmisteluista vastaa Ilmasotakoulu, josta asetetaan harjoituksen johto-organisaation tärkeimmät tehtävät harjoituksen esikuntapäällikön johdolla. Harjoitukseen osallistuvan enkilöstön vahvuus on suurimmillaan noin 2000 henkeä.

Ilmatorjuntaharjoitusvaihe (ampumavaihe) järjestetään 28. toukokuuta - 1. kesäkuuta ja ilmapuolustusharjoitusvaihe (IPH) 2. - 6. kesäkuuta. IPH-vaiheen tavoitteena on koko ilmapuolustusjärjestelmän ja JOINT-kyvyn, eli kaikkien puolustushaarojen välisen yhteistoiminnan, harjoituttaminen.

lohtaja2_puolustusvoimatHarjoituksessa ammutaan ilmatorjuntaohjuksilla, ilmatorjunnan tykkikalustolla, panssarivaunuilla. laivatykistöllä sekä konekivääreillä. Lentotoimintaan osallistuu ja ilmaherruudesta vastaa Ilmavoimat muun muassa Learjet-, Hawk- ja Hornet-kalustolla ja maavoimat HH- ja NH90-kalustolla.

Harjoituksille luodaan internetsivut, joiden myötä niiden etenemistä voi seurata internetissä.