TE-palvelut käynnisti työttömien ja lomautettujen lentäjien kelpoisuuksien ylläpitotoimet

BlacklabeledTE-palvelut on käynnistänyt työttömäksi ja toistaiseksi lomautetuiksi joutuneiden liikennelentäjien tyyppikelpuutuksien ylläpitotoimet. Lentäjien työmarkkinakelpoisuuden ylläpidon sekä ammattitaidon säilyttämisen tukemiseksi tehtäviin toimiin on etsitty keinoja aktiivisesti. Tässä työssä on ollut mukana myös Suomen Lentäjäliitto FPA. Nyt yhteistyössä käynnistetty hanke on edennyt ja tarkastuslentoja eri konetyyppeihin järjestetään ELY-keskuksen suorittaman tarjouskilpailun kautta valituissa lentokoulutusyrityksissä.

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat moninaiset turvallisuuskriittisellä ilmailu-alalla, kun työntekijät eri ammattiryhmissä ovat joutuneet toistaiseksi lomautetuiksi tai jopa menettäneet työpaikkansa kokonaan. Ilman tärkeää viimeaikaista kokemusta ja kelpoisuuksien ylläpitoa ovat jäämässä esimerkiksi lentäjät ja lennonjohtajat.

“Koronaviruspandemia on johtanut monen lentäjän putoamiseen perinteisen, jatkuvan koulutuksen ja säännöllisen tarkastuksen ulkopuolelle”, kertoo Suomen lentäjäliitto FPA:n puheenjohtaja Akseli Meskanen Lentoposti.fi:lle.

“Haluaisimme nähdä lentäjien ammattitaidon ylläpidosta otettavan tällaisena poikkeuksellisena aikana erilaisen otteen kuin ns. normaaliaikoina. Perinteisesti ala on toiminut valvovan viranomaisen ja lentoyhtiöiden vastuunkantajien kanssakäymisessä, jossa työsuhteessa olevien lentäjien kouluttamiseen ja kelpoisuuden ylläpitoon kiinnitetään huomiota”, jatkaa Meskanen.

taivas_vanat_2Lentäjiä ovat Suomessa irtisanoneet ainakin Norwegian, Jet Time ja Cityjet, jonka lisäksi lomautuksia käyttävät parhaillaan Finnair ja sen osaomistysyhtiö Norra. Finnair on lomauttanut lentäjiään toistaiseksi pitkiksi ajoiksi ja Norra puolestaan määräaikaisesti ja merkittävästi Finnairia lyhyemmissä jaksoissa. Koronaviruspandemia onkin johtanut monen lentäjän putoamiseen perinteisen, jatkuvan koulutuksen ja säännöllisen tarkastuksen ulkopuolelle.

Jopa yli 70 prosenttia suomalaislentäjien kattojärjestö FPA:n 1400 jäsenestä on työttömänä tai lomautettuna. Finnair on lomauttanut noin 800 liikennelentäjää, joiden lisäksi Norwegianilta jäi Helsingin liikenteen solmukohdasta työttömäksi noin 120 lentäjää, Jet Timelta reilut kymmenen ja Cityjetiltäkin kymmenkunta. Irtisanomisten seurauksena arviolta noin 60-70 suomalaislentäjää voisi olla esimerkiksi vailla Boeing 737 -konetyypin kelpuutuksien ylläpitoa.

“Haluaisimmekin nähdä lentäjille, myös työsuhteiden ulkopuolella, tarjottavaa ammatillista koulutusta ja kertauspäiviä. Tätä voitaisiin tehdä vaikkapa lentokoulujen kanssa yhteistyössä pitäen näin Suomelle tärkeästä osaamispääomasta huolta”, toteaa Meskanen.

“Lentäjien ammattitaitoa tulee pitää yllä koronan aikanakin ja aikanaan lentoliikenteen lähtiessä nousuun, työllistyvät ensimmäisenä sellaiset lentäjät, joilla kelpoisuudet ovat pysyneet voimassa. Lentoturvallisuutta ei tule myöskään ottaa itsestäänselvyytenä, vaan lentäjien ammattitaitoa tulee vaalia tästäkin syystä katse myös tulevaisuuden tarpeissa”, jatkaa Meskanen

Nyt käynnistyvän koulutusjärjestelyn toteuttamisessa on ollut mukana useita eri alan toimijoita, joiden kanssa Suomen Lentäjäliitto on käynyt aktiivista kanssakäymistä kesästä lähtien.

“Suomen Lentäjäliitto on erittäin iloinen ja kiitollinen ELY/TE -keskusten aktivoitumisesta asiassa ja osoitetussa halussa auttaa lentoalan työntekijöitä koronan haasteissa”, sanoo Meskanen.

Uudenmaan ELY-keskus ilmoitti lokakuussa 2020 käynnistäneensä hankinnat koulutuskokonaisuuksista, jotta liikennelentäjien lupakirjoihin liittyvät tyyppikelpuutukset eivät pääsisi vanhentumaan vaan niiden voimassaoloa saataisiin jatkettua. Kenenkään töihinpaluun ei haluta jäävän kiinni siitä, ettei lupakirjaan liittyvä tyyppikelpuutus olisi enää voimassa.

A320FFS_TRUNyt tyyppikelpuutuksien voimassaoloa voidaan jatkaa tarkastuslennoin TE-palveluiden kautta. Haettavat koulutukset on julkistettu jo Airbus A320-, Boeing 737-, Boeing 757 ja Boeing 787 -koneiden osalta. Näiden lisäksi on odotettavissa todennäköisesti myös koulutushankinta CRJ-koneiden osalta.

Julkistettujen koulutuksien osalta tarjouskilpailun kautta tarkastuslentopalvelua Airbus A320-, Boeing 737, 757 ja 787 -konetyyppeihin tarjoaa Air-Ava. Se on vuonna 2007 perustettu lentokoulutus- ja tarkastuslentopalveluja tarjoava yritys. Lentokoulutuskokemusta yhtiöstä löytyy noin 30 vuotta ja tarkastuslentokokemustakin jo 20 vuoden ajalta. Air-Ava suorittaa mm. tarkastuslentäjien pätevyyden arviointeja Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomille.

TE-palveluiden mahdollistamat koulutuskokonaisuudet ovat tarjolla työttömille ja toistaiseksi lomautetuille liikennelentäjille, joiden työnhaku TE-toimistossa on voimassa ja joiden tyyppikelpuutuksen voimassaolo konetyyppiin kyseisiin konetyyppeihin vanhentuu 31.3.2021 mennessä. Koulutusta koskeva puitesopimus on kuitenkin tällä hetkellä voimassa kesäkuulle 2021 saakka.

Koulutus ei koske tässä vaiheessa Finnairin palveluksessa olevia lentäjiä, joille odotetaan järjestettävän Finnairin toimesta omia pätevyyttä ylläpitäviä koulutuksia. TE-palveluiden tarjoamaan työvoimakoulutukseen hakeudutaan toimijan sähköisen palvelun kautta ja lisätietoja hakijalle antaa TE-palveluiden koulutusneuvonta.

“Vastaavat lentäjien tyyppikelpoisuuden ylläpitämisen tukitoimet eivät ole poikkeuksellista Euroopassa. Aiemmin esimerkiksi Isossa-Britanniassa paikalliset työvoimatoimistot ovat voineet harkinnan mukaan tukea lentäjien kelpoisuuden ylläpitoa”, avaa Meskanen vastaavia toimia maailmalta.

taivas_siipi“Koronan myötä lentäjien tukeminen tarkastuslentojen osalta ollaan ottamassa käyttöön myös Norjassa ja Tanskassa. Lentäjien tarkastuslentoihin on esimerkiksi Tanskassa osoitettu ensi vuodelle 20 miljoonan Tanskan kruunun määräraha ja käytäntöjä rakennetaan yhdessä ammattijärjestöjen kanssa”, päättää Meskanen.

Koronaviruksen vaikutukset koskettavat laajasti myös mm. tekniikan työntekijöitä, matkustamohenkilökuntaan kuuluvia sekä muita ilmailu- ja matkailualan työntekijöitä. Uudenmaan TE-toimisto onkin koonnut noin 40-henkisen tiimin ilmailualan irtisanottujen ja lomautettujen avuksi. MH

Lue myös: