Traficomin Kaikki liikkeessä 2030 -virtuaaliseminaari avasi ilmailualan näkymiä

Traficom_liikkeessa2030Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kaikki liikkeessä 2030 -virtuaaliseminaari esitteli eri liikennemuotojen tulevaisuudennäkymiä. Kaikilla aloilla on käynnissä erilaisia murroksia ja yksi merkittävien muutoksien kohteen oleva ala on ilmailu.

Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa ja ylijohtaja Jarkko Saarimäki alustivat ja avasivat ilmailun tulevaisuudennäkymiä. Lentoliikenteen tulevaisuutta lentoyhtiön näkökulmasta avasi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner (uutisemme aiheesta: Finnairin Manner avasi tulevaisuudennäkymiä - matkustuskokemukseen 200 miljoona euroa). Tilaisuuden moderaattorina toimi futuristi, tietokirjailija Perttu Pölönen.

Traficom palvelee laajasti ilmailua ja valmistautuu kehittyvän toimintaympäristön tarvitsemiin muutoksiin erilaisilla hankkeilla. Ilmailussa tehdään tällä hetkellä töitä matalalentoverkoston rakentamisen osalta sekä tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä etälennonjohdon käyttöönottoa varten.

RT_tyopisteUudenlainen lennonvarmistuspalvelu voisi mahdollistaa tulevaisuudessa lennonjohtopalvelun antamisen kohteissa, joissa sitä ei muuten olisi mahdollista toteuttaa taloudellisesti. Liikennetilanteesta riippuen yksi lennonjohtaja voisi palvella samanaikaisesti useammalla lentokentällä.

Etätorni voitaisiin avata palvelemaan lentoliikennettä tarvittaessa nopeasti erilaisiin hätätilanteisiin tai viranomaisoperaatioihin sekä mahdollisissa henkilöstövajaustilanteissa tai sairastapauksissa.

Pidemmällä tulevaisuudessa siintävät myös sähköisen ilmailun käyttöönotto ja ilmataksipalvelut.

Yksi merkittävistä nykypäivän kasvualoista on miehittämätön ilmailu. Dronejen suosio on valtavaa ja Traficomin dronerekisterissä on jo nyt yli 12 000 rekisteröitynyttä lennättäjää. Käynnissä on tämän osalta välttämätön kehitystyö, jonka tavoitteena on taata turvallinen ilmatilankäyttö miehittämättömille ja miehitetyille ilma-aluksille.

GOF2_alku Liikennejärjestelmää rakennetaan EU:n U-space -sääntelykehyksen ympärille. Siihen liittyviä koelentoja on suoritettu myös Suomessa vuoden 2021 aikana osana GOF 2.0 -dronehanketta (Gulf Of Finland) .

 Kaikkiin edellisiin liittyy olennaisesti myös ilmailun kyberturvallisuus, jonka rooli on kasvanut digitalisaation myötä. Käytössä on myös useita eri taajuusalueita ja yleiset viestintäverkot sekä satelliittiperustaiset paikannukset. Tulevaisuudessa 5G-verkoista odotetaan merkittävä ratkaisua riittävän tiedonsiirtonopeuden ja verkoston kattavuuden osalta. MH

 

 Lue myös: