Viisi hävittäjävalmistajaa vastasi Suomen tietopyyntöön HX-hankkeessa

HN_kaarrossaPuolustusvoimien logistiikkalaitos on saanut tänään vastaukset Hornetin seuraajahankkeen tietopyyntöön. Puolustushallinnon asiantuntijat analysoivat vastaukset kuluvan talven aikana. Tietopyynnön vastauksista tiedotetaan arviolta huhtikuussa 2017.

Suomen esittämään tietopyyntöön vastasivat Boeing (F/A-18 E/F Super Hornet), Dassault Aviation (Rafale), BAE Systems (Eurofighter Typhoon), Lockheed Martin (F-35 Lightning II) ja Saab (JAS Gripen E/F). Turvaluokiteltuja tietoja sisältävät englanninkieliset vastaukset ovat tuhansien sivujen laajuisia.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti Hornetin korvaajahankintaa koskevan tietopyynnön 21. huhtikuuta 2016 Ison-Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustushallinnoille. Niitä pyydettiin ohjaamaan tietopyyntö edelleen oman maansa monitoimihävittäjiä valmistavalle teollisuudelle.

Tietopyyntö (RFI, Request for Information) edeltää varsinaista hankintaa. Tietopyynnön keskeisiä tavoitteita on varmistaa eri kandidaattien mahdollisuus ja halukkuus osallistua Suomen hävittäjähankkeeseen, tarkentaa konseptivaihtoehtoja, hankkia järjestelmätietoja ja selvittää alustava rahoitustarve.

HX_hanke_logoTietopyynnön tarkoituksena on kerätä näkemyksiä siitä, millaisia ratkaisuja tietopyynnön vastaanottajilla on Hornetin suorituskykyjen korvaamiseksi vuoden 2030 jälkeisessä turvallisuusympäristössä.

Tietopyynnöllä saadaan monitoimihävittäjistä tietoja, joita käytetään hankinnan yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja budjetointiin sekä koneille asetettavien vaatimusten tarkentamiseen.

Tietopyynnössä kysyttiin arvioita järjestelmien hankinnan, käytön ja ylläpidon kustannuksista sekä niiden laskentamenetelmistä. Tarkasteltavat järjestelmät kattavat itse lentokoneiden lisäksi muun muassa aseet, koulutusvälineet, koulutuksen, johtamisjärjestelmät ja ylläpidon edellyttämät järjestelyt.

Vastaajat voivat esittää myös ratkaisuja, joissa voi olla esimerkiksi useampia lentokonetyyppejä tai miehittämättömiä ilma-aluksia täydentämässä monitoimihävittäjien suorituskykyä.

Tietopyyntö lähetettiin puolustushallinnoille maihin, joissa valmistetaan sellaisia monitoimihävittäjiä ja niihin liittyviä järjestelmiä, jotka voisivat täyttää Suomen vaatimukset Hornetin suorituskyvyn korvaajalle. Tietopyyntö sisältää yksityiskohtaista tietoa ilmapuolustuksen toimintaperiaatteista ja tulevaisuudessa tavoiteltavasta suorituskyvystä. Suuri osa esitetyistä tiedoista ja tietopyyntöön saatavista vastauksista on salassa pidettäviä.

Puolustusministeri Jussi Niinistö valtuutti 19.11.2015 Puolustusvoimat käynnistämään Hornetin suorituskyvyn korvaamishankkeen. Sen tavoitteena on korvata 2025 alkaen poistuva Hornet-kalusto. Päätös hankkeen käynnistämisestä perustuu hallitusohjelmaan.

Hankkeesta vastaa Ilmavoimien komentaja. Teknisestä ja kaupallisesta valmistelusta on vastuussa Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja materiaalipoliittisesta ohjauksesta Puolustusministeriö. Hornetin seuraajaa koskeva tarjouspyyntö lähetetään keväällä 2018. Hankintapäätös suunnitellaan tehtäväksi vuonna 2021.

Lue myös: