Ei sopua Airpro-kiistassa - IAU hylkäsi sovintoehdotuksen

Airpro_180_737_gateIlmailualan Unioni on hylännyt valtakunnansovittelija Minna Helteen sovintoesityksen. Palta ja Airpro olisivat sen hyväksyneet. Sovintoehdotuksen hylkääminen merkitsee sitä, että lentoliikennettä haittaavat työnseisaukset todennäköisesti jatkuvat perjantaina 17. maaliskuuta 2017.

Ilmailualan Unioni on hylännyt valtakunnansovittelija Minna Helteen viime yönä antaman sovintoehdotuksen, jolla yritettiin löytää ratkaisu lentoliikenteen palveluja koskevaan työriitaan. Airpro Oy sekä sitä edustava Palvelualojen työnantajat Palta sen sijaan olisivat hyväksyneet ehdotuksen.

Talouselämä kertoo, että IAU:n hallitus ei edes käsitellyt sovintoehdotusta vaan se hylättiin suoraan.

”Ei siihen ollut tarvetta, koska esitys ei vastannut meidän tavoitteitamme ollenkaan”, totesi  IAU:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Haapasaari Talouselämälle hylätystä sovintoehdotuksesta.

Sovintoehdotuksen hylkääminen tarkoittaa sitä, että työnseisaukset uhkaavat jatkua. Seuraava työnseisaus haittaa lentoliikenteen palveluja perjantaina 17.3.2017 kello 15-19. Myös ensi viikolle on tiedossa työnseisauksia ajalle 22. – 24.3.2017, ellei sopua synny sitä ennen.


Jatkosovittelulle ei juuri ole edellytyksiä


"Neuvottelutilanne osapuolten välillä on ollut pitkään lukossa ja näkemykset erittäin kaukana toisistaan. Näköpiirissä ei tällä hetkellä ole, että tilanteeseen olisi tulossa muutosta nopealla aikataululla", arvioi Helle.

    "Sovittelun jatkamiselle ei juuri nyt ole edellytyksiä. Sovittelupöytään palataan kuitenkin heti, jos tilanne muuttuu. Tavoitteena on edelleen, että riita pystyttäisiin ratkaisemaan mahdollisimman pian, sillä lentoliikenteen lakonuhat aiheuttavat ulkopuolisille vakavaa haittaa ja vahinkoa", toteaa Helle.

Työriidan ratkaiseminen sovittelun kautta on mahdollista vain, mikäli löydetään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Sovitteluprosessia jatketaan, mutta uusia sovittelutapaamisia osapuolten kanssa ei ole vielä toistaiseksi lyöty lukkoon.


Sovintoehdotuksen sisältö


Sovittelun tavoitteena on johtaa riidan osapuolet sovintoon lähinnä heidän omien ehdotustensa perusteella. Sovittelija voi tarvittaessa ehdottaa kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia myönnytyksiä, mutta osapuolet päättävät itse niiden hyväksymisestä.

    "Annetun sovintoehdotuksen tavoitteena oli löytää esillä olleista aineksista pitkään jatkuneeseen kiistaan ratkaisu, joka olisi kohtuullinen molempien osapuolten kannalta. Sen pohjalta ei sopua synny, joten nyt on taas vakavan miettimisen paikka", sanoi Helle.

Airpro Oy:tä koskevan riidan ytimessä on ollut se, mitä ja kenen sopimaa työehtosopimusta Airpro Oy:n maapalveluissa on noudatettava, yrityskohtaista työehtosopimusta kuten tähänkin saakka vai IAU:n vaatimuksen mukaisesti lentoliikenteen palveluja koskevaa sopimusta.

Airpro Oy:ssä noudatetaan tällä hetkellä yrityskohtaista työehtosopimusta, josta on sovittu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Palkansaajajärjestö Pardian kanssa. Myös Ammattiliitto Pro yhtyi työehtosopimukseen toissa viikolla hyväksytyn valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen pohjalta.

Myös IAU on 31.1.2017 saakka ollut sopimuksen osapuoli. Lentoliikenteen palveluja koskevan sopimuksen osapuolia ovat IAU ja Palta.

    Sovintoehdotuksessa pääkiista olisi ratkaistu osapuolten kesken neuvottelemalla 1.2.2018 mennessä. Mikäli neuvotteluissa ei olisi saavutettu ratkaisua, olisi osa Airpro Oy:n maapalveluista joka tapauksessa siirtynyt 1.2.2018 lukien lentoliikenteen palveluja koskevan sopimuksen piiriin.