Kuljetusliitot: Finnairissa palattava neuvottelupöytään

A321ER_6Kuljetusliitot vaativat, että matkustamohenkilökunnan ulkoistamissuunnitelmien sijasta Finnair palaa neuvottelupöytään. Liittojen mukaan päämääränä on oltava Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY:n kanssa solmittava sopimus, jossa tunnustetaan Finnairin lentokoneiden olevan suomalainen työpaikka.

Omistajaohjauksesta vastaavien virkamiesten tehtävänä on osaltansa edesauttaa tällaisen ratkaisun syntymistä ja työpaikkojen säilymistä Suomessa, jyrähtävät kuljetusliitot yhtenä rintamana.

Se edellyttäisi liittojen mukaan jatkossa molempien osapuolten tasapuolista kuulemista ja vahvempaa yhteiskuntavastuun kantoa työllisyydestä niin Finnairissa kuin muissakin valtio-omisteisissa yrityksissä.

Finnairin säästöohjelman läpiviemiseksi tarvitaan kuljetusliitotjen mukaan kaikkien henkilöstöryhmien panosta – johto mukaan lukien. Tällä tarkoitetaan sitovia säästösopimuksia myös johdon osalta. Tilanne, jossa johtoa palkitaan samaan aikaan kun muut henkilöstöryhmät säästävät, ei voi toistua.

Kuljetusliittojen lausunnon takana ovat Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry,
Ilmailualan Unioni IAU ry,  Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Rautatievirkamiesliitto ry, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry, Suomen Merimiesunioni SMU ry ja Veturimiesten Liitto ry

Lue myös: