Lähtömaatestauksen mahdollistava liikenteen palveluita koskeva lakimuutos lausuntokierrokselle

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille liikenteen palveluista annettua lakia koskevan muutosehdotuksen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset negatiivisen tartuntataudin koskevan testituloksen tarkastamisesta ja todistuksen esittämisestä tartuntatautilanteen niin vaatiessa. Suomalaiselta tällaista todistusta ei vaadittaisi jatkossakaan.

Nyt käynnissä olevalla liikenteen palveluita koskevaa lakia muutettaisiin siten, että ns. lähtömaatestaus tulisi mahdolliseksi tartuntatautitilanteen niin vaatiessa. Velvollisuus koskisi tilannetta, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on esittänyt, että tarvitaan toimenpiteitä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen rajoittamiseksi Suomessa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom päättäisi THL:n esityksestä alueista, joista lähteviin tai joiden kautta kulkeviin kuljetuspalveluihin velvoitetta sovellettaisiin.

Ehdotuksen mukaan kuljetuspalvelun tarjoajan olisi tarkastettava rajat ylittävässä liikenteessä, että matkustajalla on mukanaan todistus negatiivisesta koronavirustaudin testituloksesta.

Matkustajalla olisi velvollisuus hankkia todistus tartuntatautia koskevasta negatiivisesta testituloksesta ennen matkaa ja näyttää todistus kuljetusyrittäjälle ennen liikennevälineeseen nousemista.

"Hallitus varautuu uuteen pandemia-aaltoon monin toimenpitein, ja lainsäädäntömuutokset ovat yksi keino tässä paletissa. Pidän nyt ehdotettavaa lähtömaatestausta yhtenä kiireellisimmistä asioista. Haluamme estää tartuntataudin leviämisen, mutta myös lisätä matkustajien luottamusta matkustuksen turvallisuuteen. Valmistelemme parhaillaan myös muita lainsäädäntömuutoksia, jotka lisäävät liikenneviranomaisten toimivaltaa terveysturvallisuuden takaamiseksi", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

"Esitysluonnoksen mukaan todistuksen vaatiminen riippuisi kunkin alueen tautitilanteesta. Tarvearvionnin tekisi aina terveysviranomainen sen tiedon pohjalta, joka taudin ilmaantuvuudesta on käytössä. Toivon, että vaikutusten arvioimiseksi lausuntokierroksella saadaan runsaasti palautetta", toteaa ministeri Harakka.


Velvollisuus ei koskisi suomalaisia

Todistusta negatiivisesta testituloksesta ei edellytettäisi Suomen kansalaiselta, Suomessa pysyvästi asuvalta ulkomaalaiselta, turvapaikan hakijalta tai muulta välttämätöntä tehtävää suorittavalta.

Liikenne- ja viestintävirasto valvoisi, että kuljetusyhtiöt noudattavat päätöstä ja tarkastusvelvollisuutta.

Rajavartiolaitos valvoisi maahantulon yhteydessä, että kuljetuspalvelun tarjoajat noudattavat säännöstä.


Lausuntokierrokselta laiksi vielä syksyn 2020 aikana

Lakiluonnos on nyt lausuntokierroksella 14.9.2020 saakka. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkatyönä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyn 2020 aikana. Laki olisi voimassa 31.12.2021 saakka.

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin todistuksen muodosta, kielestä, sisällöstä ja esittämistavasta.

Lue myös: