Lex Malmi eduskunnan täysistuntoon 20. maaliskuuta

Malmi_opaste_1Lex Malmi -kansalaisaloite tulee eduskunnan täysistunnon käsittelyssä tiistaina 20. maaliskuuta 2018. Kaikkiaan käsittelyyn tulevaa lakialoitetta kannatti 56 067 kansalaista. Lex Malmin tavoitteena on laki Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämiseksi ilmailukäytössä.

Eduskunta käsittelee Lex Malmi -lakialoitetta täysistunnossa tiistaina 20.3 maaliskuuta. Istunto alkaa kello 14.00. Lakialoitetta käsitellään asiakohdassa 6 (LiVM 4/2018 vp, KAA 1/2017 vp).

Lex Malmi -kansalaisaloitteessa vaaditaan säätämään laki Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämiseksi ilmailukäytössä, sen oheistoiminnan kehittämiseksi sekä lentopaikan kulttuuriympäristöarvojen säilyttämiseksi.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Lakialoitetta on tähän mennessä käsitelty perustuslakivaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokussa. Niistä ensimmäisen mukaan lakialoite ei ollut ristiriidassa perustuslain kanssa mutta totesi sen vaativan lisävalmistelua. Liikenne- ja viestintävaliokunta päätyi ehdottamaan lakialoitteen hylkäämistä mutta tunnusti tarpeen korvaavan lentopaikan osalta.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan käsittelyn päätteeksi liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti jatkavansa pienlentotoiminnan edellytysten kehittämistä yhteistyössä toimialan kanssa. LVM:n lausunnon mukaan kehittyvä drone-ilmailu ja älykäs liikenne tarvitsevat lentopaikkoja ja -palveluja. Pienkoneilmailusta tai mahdollisesta kiitotiestä ei lausunnossa mainita.

Lentotoiminta Malmilla on jatkunut edelleen vilkkaana Malmin lentokenttäyhdistyksen avulla. Vuokrasopimus alueesta on tehty joulukuun 2019 loppuun saakka. Vuonna 2017 Helsinki-Malmin lentokentällä suoritettiin 30 669 operaatiota. Malmin lentokenttä on parhaiten säilynyt 1930-luvun lentokenttä koko Euroopassa.

Eduskunnan täysistuntoa voi seurata paikan päältä yleisölehteriltä ja verkosta

Lex Malmi käsittelystä on luotu myös Facebook-tapahtuma

Lue myös: