Ministeri Berner toivoo Suomen RPAS-ilmailumääräyksestä mallia EU:lle

anne_bernerLiikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toivoo, että Suomen moderni ja liberaali sääntely voisi toimia esimerkkinä myös kansainvälisesti ja EU:ssa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä koskevan ilmailumääräyksen 9. lokakuuta. Se määrittelee kansalliset pelisäännöt tilanteessa, jossa EU- tai kansainvälistä sääntelyä ei vielä ole.

"Meillä on nyt täysin uudenlaisista lähtökohdista valmisteltu ilmailumääräys, joka mahdollistaa esimerkiksi lentorobotiikan testauksen turvallisuutta vaarantamatta. Harvaan asutussa Suomessa miehittämättömien ilma-alusten testaus on aivan eri tavalla mahdollista kuin esimerkiksi tiheään asutussa Keski-Euroopassa", Berner toteaa.

Trafin antamaa  RPAS- (Remotely Piloted Aircraft Systems) määräystä voidaan kuvata Euroopan liberaaleimmaksi. Se sallii kauko-ohjattujen ilma-alusten käytön muuallakin kuin siihen osoitetuilla tai muulta ilmailulta kielletyillä alueilla.

Vaikka uusi määräys on kevyt, se sisältää paljon turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Sääntelyn vaatimustason ratkaisee laitteen käyttötarkoitus.

Jos kauko-ohjattavaa ilma-alusta tai lennokkia käytetään kuvaamiseen, on hyvä muistaa, että kuvaustoimintaa koskee kaikki se mitä on säädetty mm. kotirauhasta, yksityisyydensuojasta, tekijänoikeuksista, Suomen aluevalvonnasta ja yleisestä vaaranaiheuttamisesta, vaikka näistä ei ilmailumääräyksessä erikseen säädetäkään.

Lue myös lisää aiheesta 9. lokakuuta julkaisemastamme uutisesta: