Neste toimittaa KLM:lle paistorasvasta valmistettua uusiutuvaa lentopolttoainetta

img-3855002-437358Neste toimittaa KLM:lle ns. vastuullista lentopolttoainetta (Sustainable Aviation Fuel, SAF), joka on valmistettu käytetystä paistorasvasta. Jopa 80 prosenttia hiilidioksidipäästöjä fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna vähentävää biopolttoainetta käytetään KLM:n Amsterdamin Schipholista lähteville lennoille.

 

Nesteen ja KLM sopimassa toimituksessa on kyse ensimmäisestä kerrasta, kun vastuullista polttoainetta jaetaan Schipholin lentokentän olemassa olevan infrastruktuurin kautta eli normaalin polttoainejakelujärjestelmän kautta. SAF-polttoaine sekoitetaan lentoasemalla fossiiliseen pollttoaineeseen, ja se on ASTM (American Society for Testing and Materials) -hyväksyttyä täyttäen kaikki laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

”Vastuullisen lentopolttoaineen käyttö on tällä hetkellä yksi tehokkaimmista tavoista vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä. Suurilta osin KLM Corporate BioFuel -ohjelmaan osallistuvien yritysten ansiosta olemme pystyneet tekemään tämän hankinnan, joka edistää SAF:in jatkuvaa tuotantoa”, sanoo KLM:n toimitusjohtaja Pieter Elbers.

KLM hankkii vain vastuullisia lentopolttoaineita, jotka perustuvat CO2-jalanjälkeä merkittävästi vähentäviin jäte- ja tähderaaka-aineisiin. Niillä ei ole negatiivisia vaikutuksia ruoantuotantoon tai ympäristöön. Ketjun vastuullisuus varmistetaan International Sustainability and Carbon Certification Plussan (ISCC+) ja Roundtable on Sustainable Biomaterialsin (RSB) sertifioinneilla.

NExBTL_refinery_nesteoil”Olemme ylpeitä siitä, että voimme tukea KLM:ää sen kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa uusiutuvalla lentopolttoaineellamme. Jatkamme panostamista kestävämpään tulevaisuuteen tekemällä yhteistyötä ilmailualan edelläkävijöiden kanssa ja tarjoamalla asiakkaillemme yhä enemmän uusiutuvaa lentopolttoainetta”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

KLM:llä on aiempaa biopolttoainekapasiteettia myös Los Angelesissa. Lisäksi yhtiö on avaamassa yhteistyökumppaneidensa kanssa biopolttoainetuotantolaitosta Hollannin Delfzijliin vuonna 2022. Sen vuosittaiseksi tuotantokapasiteetiksi kerrotaan 75 000 tonnia.

KLM on käyttänyt nesteen uusiutuvaa polttoainetta lennoillaan myös aiemmin, kun yhtiö oli biopolttoaineasiakkaana Oslossa Air BP:n ja Nesteen biohub-hankkeessa vuonna 2016. Tuolloin Oslon Gardemoenissa jaettiin KLM:lle, Lufhansalle ja SAS:lle 1,25 miljoonaa litraa Nesteen valmistamaa biokerosiinia.

Suomalaisen Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen kapasiteetti USA:ssa ja Euroopassa on tällä hetkellä 100 000 tonnia vuodessa. Tuotantokapasiteettia kasvatetaan parhaillaan ja uusiutuvan lentokonepolttoaineen tuotantokapasiteettia oli vuonna 2022 yli miljoona tonnia vuodessa.

IMG_20190307_153817Nykyisin Nesteellä on neljä uusiutuvia polttoaineita tuottavaa laitosta. Niistä kaksi sijaitsee Porvoossa ja yksi Rotterdamissa sekä Singaporessa.

Nykyinen tuotantokapasiteetti on 2,7 miljoona tonnia eli 21,1 miljoonaa tynnyriä. Singaporen nykyisen 1,3 MT:n vuosikapasiteetin odotetaan nousevan 4,5 MT:n vuodesta 2022 lähtien. Ennen Singaporen uuden tuotantolinjan käyttöönottoa tuotantokapasiteetti kasvaa muilla ratkaisuilla kolmeen miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Neste liittyy KLMn kanssa tehtyn polttoainekaupan lisäksi myös KLM:n Corporate BioFuel -ohjelmaan, jonka avulla yhtiö pystyy vähentämään omia liikematkustamisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjään KLM:n lennoilla 100 %:lla. Ohjelmassa mukana olevat yritykset maksavat lisämaksun, joka kattaa vastuullisen lentopolttoaineen ja tavallisen fossiilisen lentopetrolin hintaeron.

Lue myös: