Operaattoreille entistä paremmin tietoa konfliktialuiden riskianalyysiin

ICAO_logoKansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n jäsenvaltiot vahvistivat tukensa työlle konfliktialueiden tietojen nopeasta eteenpäin välittämisestä sekä ehdotuksen kehittää prototyyppi uudesta maailmanlaajuisesta  työkalusta konfliktialueiden tilanteen arvioimiseksi.

ICAO perusti heinäkuussa 2014 siviili-ilmailun ja kansallisen turvallisuuden haasteiden ja tietojen jakamista selvittävän TF RCZ -työryhmän (Task Force on Risks to Civil Aviation arising from Conflict Zones). Jatkotyönä siviili-ilmailujärjestö piti Montrealissa 2.-5. helmikuuta  toisen turvallisuuskokouksen, joka vei asiaa eteenpäin.

Yli 850 hallintojen ja ilmailualan edustajaa osallistui ICAO:n korkean luokan turvallisuuskokoukseen vahvistaen tukensa YK:n alaisen järjestön suosituksista konfliktialueiden osalta. Jatkotoimista huolehtii 36 jäseninen ICAO:n neuvosto.

"Chicagon yleissopimuksen mukaan valtiot ovat vastuussa siviili-ilmailun riskien arvioinnista konfliktialueilla sekä tietojen välittämisestä muille valtioille sekä lentoyhtiöille", kommentoi ICAO:n neuvoston puheenjohtaja Olumuyiwa Benard Aliu

"MH17 turman jälkeen koottu työryhmä on tunnistanut hyödyt joita valtiot ja lentoyhtiöt voisivat saada paremman tiedonjakamisen avulla konfliktialueista. Keskitetty verkossa oleva työkalu auttaisi arvioimaan konfliktialueiden riskejä ja jakamaan tietoa tämän päämääran saavuttamiseksi".

"Tämä tietoverkoissa olevan tietokannan prototyyppi on yksi merkittävä asia konfliktialuiden riskien arvioinneissa", lisäsi ICAO:n pääsihteeri Raymond Benjamin.

"ICAO:n isännöimän tietokannan tarkoitus on tarjota yksi lähde ajantasalla olevalle riskiarviotiedolle valtioiden ja muiden olennaisten toimijoiden käyttöön. Tiedoista ovat vastuussa niitä jakavat valtiot ja virastot. ICAO:on ei kohdistu vastuita niiden välittämistä tiedoista", päätti Benjamin.

Muita TF RCZ -työryhmän painopisteitä ovat ohjelma, joka tukee riskiarvioinnin terminologian yhdenmukaistamista ja kattavaa katsausta olemassaoleviin viestiformaatteihin. Lisäksi mukana on toimijoiden johtamat aloitteet operatiivisten tietojen avoimesta jakamisesta riskialuiden matkustajille.

Lue myös: