Puolustusvoimat tutkii miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoimintaa

UAS_ohjaus_1Suomen Puolustusvoimat tekee yhteistyötä Saksan Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) -tutkimusprojektin kanssa, jossa selvitetään miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoimintaa erilaisissa tilanteissa. Miehitettyjen ja miehittämättömien ilma-alusten yhteistyötä kehitetään erilaisissa tulevaisuuden ilmapuolustushankkeissa mm. Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Suomen osuus Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) -tutkimusprojektissa keskittyy lavetista ja järjestelmistä riippumattomasti ihmisen ja koneen väliseen yhteistoimintaan. Suomen ja Saksan puolustushallintojen johtamaan tutkimukseen osallistuu teollisuusyrityksiä molemmista maista.

MUM-T -tutkimukseen liittyviä testejä ja lentodemonstraatioita järjestetään Rovajärvellä ja Kemijärvellä 23.-27.8.2021. Puolustusvoimien johtamat testit järjestetään Saksan asevoimien kanssa. Tutkimuksessa dronet tuottavat tilannekuvaa tunnistaen ja paikantaen kohteita.

LANCA_1Suomalaisen teollisuuden osallistuminen testeihin vahvistaa kansallista osaamista ja hyödyttää myös muuta Puolustusvoimien tutkimus- ja kehitystoimintaa. Puolustusvoimat saa tutkimusyhteistyöstä ymmärrystä miehittämättömän ilmailun kehityksestä ja pääsee kokeilemaan ja arvioimaan miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoimintaa suomalaisissa olosuhteissa.

Miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoiminnalla voidaan mm. parantaa tilannekuvaa, pienentää uhkaa omille joukoille, vähentää väsymyksestä ja stressistä johtuvia virhearviointeja sekä parantaa sotilaallista suorituskykyä tilanteissa, joissa ihmisen reagointinopeus ei ole riittävä.

BOEING_ATS_EWDAseteknologian kehitys, sodankuvan muutos ja puolustusratkaisujen pitkät kehitysajat edellyttävät Puolustusvoimien ottavan etupainoisesti haltuun myös sellaisia teknologioita, jotka näkyvät taistelukentällä vasta vuosikymmenien päästä.

Samanaikaisesti Puolustusvoimat seuraa tarkasti miehittämättömien asejärjestelmien käytön sääntelyn kehitystä. Tällä hetkellä arvioidaan, että ihmisen johtamilla konejoukoilla kyetään tukemaan ilmavoimien operaatioita 2030-luvulta alkaen.

Reaper_PuolassaOsallistuminen MUM-T -projektiin on osa pitkäjänteistä työtä, jolla Puolustusvoimat kehittää osaamistaan mm. miehittämättömiin järjestelmiin, niiden torjuntaan sekä tiedonsiirtoon liittyvissä teknologioissa. Tätä työtä on tehty myös kumppanimaiden kanssa: esimerkiksi kevään 2019 Bold Quest -harjoituksessa Sodankylässä, jossa kehitettiin ja testattiin erilaisten tiedustelu- ja tulenkäyttöjärjestelmien teknistä yhteensopivuutta.

Puolustusvoimat kertoi jo heinäkuussa 2021 aloittavansa miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien testaus- ja kokeilutoiminnan syksyllä 2021 osana omien suorituskykyjen kehittämisvalmiuksien luomista. Testejä tullaan suorittamaan muun muassa amerikkalaisvalmisteisella MQ-9 Reaper -järjestelmällä. Testaus- ja kokeilutoiminta jatkuu lähivuosien aikana suunnitelmallisesti.

Dassault_Neuron_rwyUseat tulevaisuuden ilmapuolustushankkeet sisältävät miehitettyjen ja miehittämättömien ilma-alusten yhteistyötä. Tällaisia hankkeita ovat Euroopassa Airbusin ja Dassaultin FCAS (Future Combat Air System) -hanke sekä Ison-Britannian Tempest FCAS (Future Air Combat Systems)-hanke. Yhdysvalloissa Boeing kehittää vastaavaa ratkaisua Australiassa kehitettävän Loyal Wingmanin sekä Boeingin Yhdysvalloissa kehittämän MQ-25 Stingrayn ympärille.

Ilmavoimien HX-hankkeessa hankittavat hävittäjät tulevat todennäköisesti lentämään miehittämättömien ilma-alusten rinnalla suorituskyvyn kehittyessä aina 2060-luvulle saakka. MH

Lue myös: