Suomi rajoittaa rajaliikennettä entisestään - maahantulo rajattu vain välttämättömään

VN_Ohisalo_KiuruHallitus päätti ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa 22. tammikuuta sekä rajaliikenteen että testaamis- ja karanteenisuositusten kiristämisestä. Toimilla pyritään torjumaan koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen sekä virusmuunnoksen leviäminen Suomessa. Yleistyessään uusi virusmuunnos voisi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian. Nyt julkistetut päätökset tulevat pääosin voimaan 27. tammikuuta kello 00.00.

Valtioneuvosto teki jo 11. syyskuuta 2020 päätöksen rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille. Kyseistä päätöstä on jatkettu covid-19-tartuntatautiepidemian toisesta aallosta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi useaan kertaan.

Päätökseen on tehty sisällöllisiä muutoksia ja päätöksen voimassaoloa on jatkettu 24.9.2020, 1.10.2020, 8.10.2020, 5.11.2020, 19.11.2020, 10.12.2020 ja 7.1.2021 tehdyillä päätöksillä.

Covid-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, eikä riittäviä toimenpiteitä sisärajavalvonnan korvaamiseksi ole vielä käytettävissä. Tämän vuoksi sisärajavalvontaa  jatketaan 25.2.2021 asti.

Uusien toimien odotetaan vähentävän matkustamisen volyymia. Toimet vähentävät valtioneuvoston mukaan rajaliikennettä Viron rajan osalta jopa 75 prosenttia ja Ruotsin rajan osalta jopa 50 prosenttia nykyisestä.

VN_Ohisalo"Monin paikoin rajaliikenne on yli 90 prosenttia vähäisempää kuin aiemmin. Suomessa on Euroopan tiukimmat matkustusrajoitukset, sillä riski on suuri kaikessa matkustamisessa", sanoi sisäministeri Maria Ohisalo.

"Tavoitteena on vähentää liikennettä rajoilla, jotta kaikki rajanylittäjät voidaan testata", totesi Ohisalo.

"Päätöksellä ei puututa jokaisen perusoikeuksiin eli maasta poistumiseen eikä suomalaisten oikeuteen aina palata maahan. Vetoan kuitenkin suomalaisiin, että välttäisimme kaikkea ulkomaille suuntautuvaa liikennettä, jos ei ole vain välttämätöntä. Vain näin voimme ylläpitää mahdollisimman normaalia elämää täällä Suomessa, kunnes rokotekattavuus on saatu täällä paremmalle tasolle", jatkoi Ohisalo.

"Tartuntatautilain valmistelu etenee eduskunnassa kuten myös kansalaisten rokottaminen. Rajaliikennettä pyritään avaamaan niin pian kuin epidemiatilanne mahdollistaa", totesi Ohisalo käynnissä olevista toimista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Suomi rajoittaa maahantuloa ulkorajaliikenteessä ja kaikista Schengen-maista.

IMG-20200909-WA0011Päätöksen sisältö olisi 27.1.2021 alkaen seuraava: Sisärajavalvonta on palautettu covid-19-tartuntatautiepidemian toisesta aallosta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi 25.2.2021 asti Suomen ja kaikkien Schengen-maiden välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Henkilöliikenteelle tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy.

Maahantulo työssäkäynnin perusteella rajoitetaan vain välttämättömään. Henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä.  Välttämättömäksi katsotaan yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä. Maahantulo sallitaan asiaan liittyvällä työnantajan täyttämällä lomakkeella. 

Tiettyjen erityisryhmien on mahdollista saapua maahan. Erityisryhmät kattavat muun muassa kulttuurin, urheilun ja elinkeinoelämän. Elinkeinoelämän osalta tällaisia tehtäviä ovat erityisesti toimialan elpymisen, uuden kasvun, alueellisen talouden tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät.

Rajayhteisöihin kuuluvien asukkaiden erivapaudet lakkautetaan. Rajakuntien asukkaiden vapaa oikeus asioida naapurivaltion puolella lakkaa. Rajanylityksiin myös palaa karanteenisuositus.

Sukulaisen määritelmää tiukennetaan sisä- ja ulkorajapäätöksissä. Jatkossa rajaus kattaa seuraavat perheenjäsenet: puoliso (myös avopuoliso ja seurustelusuhde), lapsi, vanhemmat, appivanhemmat ja isovanhemmat. 

Ulkorajaliikenteene eli Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien kolmansien maiden välistä liikennettä rajoitetaan 7.1. tehdyn päätöksen perusteella ja sen voimassaoloa jatketaan 25.2. asti. Päätöstä muutetaan 27.1. alkaen niin, että ulkorajaliikenteen rajoitukset poistetaan Etelä-Korean asukkailta Etelä-Koreasta Suomeen saapuvassa liikenteessä. 

Maahantulon rajoitukset on jo aiemmin poistettu Vatikaanista Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Suomen ja Australian, Ruandan, Singaporen, Thaimaan ja Uuden-Seelannin välisessä liikenteessä näiden maiden asukkaiden osalta.

Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaisella on oikeus saapua maahan ja poistua maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole rajoitettu.

Finentry_1Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan senhetkiset maahantulo- ja karanteenimääräykset. Suomeen saapuva matkustaja voi tutustua maahantulomuodollisuuksiin Finentry.fi -palvelussa.

Rajavartiolaitos neuvoo kansalaisia rajanylitysliikenteestä puhelimitse ja sähköpostitse. Palvelua on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi klo 8-16 välisenä aikana numerossa 0295 420 100. Neuvontaa on saatavilla myös viikonloppuna 23.1.-24.1.2021 klo 8-16. 

Kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen rajavartiolaitos@raja.fi.


Rajanylityspaikkojen aukioloa vähennetään

Imatran rajanylityspaikka suljetaan henkilöliikenteeltä. Tavaraliikenne jatkuu kuitenkin normaalisti. Lapissa länsi- ja pohjoisrajan rajanylityspaikkojen aukioloaikoihin voi tulla henkilöliikennettä koskevia muutoksia.

Rajoitusten toimeenpano edellyttää näiltä osin neuvotteluja diplomaattiteitse, terveysviranomaisten ja naapurimaiden viranomaisten kanssa.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan rajanylityspaikkoja ovat lentoliikenteessä: Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemat.

Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat ovat käytettävissä vedestä lähtevien ja veteen saapuvien lentokoneiden osalta.


Sisärajavalvonta työllistää Rajavartiolaitosta merkittävästi ja nostaa kustannuksia

Rajavartiolaitos vastaa pääosin sisärajavalvonnan suorittamisesta. Päätös edellyttää Rajavartiolaitoksen henkilövoimavarojen kohdentamista muista lakisääteisistä tehtävistä sisärajavalvontaan. Sisärajavalvonta heikentää tilapäisesti Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ulkorajoilla ja merellisissä turvallisuustehtävissä.

Päätöksen mukainen sisärajavalvonta aiheuttaa Rajavartiolaitokselle noin 280 000 euron lisäkustannukset viikossa. Kokonaisuudessaan sisärajavalvonnan aiheuttamat lisäkustannukset Rajavartiolaitokselle ovat olleet tähän asti 2020–2021 noin 20,3 miljoonaa euroa.


Koronavirustartunnalle altistuneiden karanteeni pitenee 14 vuorokauteen

korona_HEL_2Maahan saapuvilla matkustajilla on edessä omaehtoinen karanteeni, jota voi lyhentää kahdella negatiivisella covid-19-testituloksella. Toinen otetaan maahantulon yhteydessä ja toinen aikaisintaan 72 tuntia maahantulon jälkeen.

Koronavirustartunnan saaneiden lähikontakteille määrättävä karanteeni pitenee 10 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Kyseessä on tartuntatautilääkärin määräämä virallinen karanteeni, josta saa myös tartuntatautipäivärahaa. 

Perhealtistuksissa karanteenin pituus on 21 vuorokautta. 

Myös tartuntatautilääkärin sairastuneelle määräämän eristyksen vähimmäispituus pitenee 7 vuorokaudesta 10 vuorokauteen.  

Muutosten taustalla ovat uudet koronavirusmuunnokset, jotka voivat tarttua ja levitä aiempia koronaviruskantoja nopeammin.

 Lue myös: