Trafi päivittää kotimaisen miehittämättömän ilmailun sääntelyä

Trafi_ABC_closeLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi aikoo päivittää miehittämätöntä ilmailua koskevaa sääntelyä. Päivitety määräyksen on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa 2016. Määräysmuutoksen tavoitteena on edelleen säilyttää saavutettu turvallisuustaso.

Suomen RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)- ilmailua koskeva ensimmäinen OPS M1-32 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä sääntelevä määräys astui voimaan lokakuussa 2015. Voimassa oleva kansallinen määräys on erittäin liberaali ja riskiperusteinen. Sen mukanaan tuoma minimisääntely mahdollistaa liiketoiminnan aloittamisen pienille startup-yrityksille.

Toistaiseksi ei ole voimassa Euroopan tai maailmanlaajuiseta määräytä RPAS-laitteiden sääntelyyn. Työ on kuitenkin käynnissä niin EU-, kuin ICAO-tasolla.

Trafi on tunnistanut Suomen omasta ilmailumääräyksestä saatujen kokemusten perusteella  muutostarpeita, jotka on määrä huomioida nyt tehtävällä muutoksella. Määräyshankkeella pyritään selkeyttämään määräystä sekä yksinkertaistamaan vaatimuksia niiltä osin kuin se on nähty saatujen kokemusten perusteella tarkoituksenmukaiseksi.

Tavoitteena on vähentää viranomaisen neuvonnan tarvetta selä vapauttaa viranomaisresursseja selkeyttämällä määräyksen vaatimuksia.

Uudesta määräysluonnoksesta järjestetään kesällä  kahdeksan viikkoa kestävä lausuntokierros, jossa sidosryhmillä on mahdollisuus esittää kommentteja ehdotettuihin muutoksiin. Sidosryhmille suunnitellaan touok

Valmismääräys julkaistaan aikanaan ilmailumääräyskokoelmassa sekä Finlex-lakitietopalvelussa.

Lue myös: