EASA:n ja ECDC:n turvallisen lentomatkustuksen ohjeistus päivittyi - suositus maskipakosta poistuu

Maskipakko_1Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ja Euroopan tartuntatautikeskus ECDC helpottivat 11. toukokuuta julkaistulla päivitetyllä ohjeistuksellaan lentoliikenteen terveysturvallisuustoimia. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan suositus pakollisesta maskin käytöstä lentokentillä ja lennoilla poistuu 16. toukokuuta 2022. Toimijat huomauttavat kuitenkin, että suu-nenäsuojus on edelleen paras suojautumiskeino Covid-19 -viruksen leviämisen estämiseksi.

EASA ja ECDC julkistivat  ensimmäisen version terveysturvallisuustoimista lentoyhtiöille toukokuussa 2020. Ohjeistus on antanut suuntaviivat lentokenttäoperaattoreille, lentoyhtiöille, kansallisille ilmailuviranomaisille sekä muille osapuolille matkustajaliikenteen vaiheittaiseen ja terveysturvalliseen palauttamiseen.

EASA_ECDC_guide4Ohjeistusta päivitettiin neljännen kerran 11. toukokuuta huomioiden koronaviruspandemian tilanne sekä erityisesti rokotekattavuus ja immuniteetin taso sekä erilaisten rajoitusten poistaminen yhä useammassa Euroopan maassa.

Uusimmassa päivityksessä luovuttiin maskipakon suosittamisesta, jonka lisäksi lievennettiin aiemmin tehtyä tiukennuksia terveysturvallisuudesta. Toimet keventävät ilmailualan taakkaa, mutta pitävät edelleen asianmukaiset toimenpiteet voimassa.

"Ensi viikosta alkaen suu-nenäsuojat eivät enää ole pakollisia lentomatkustuksessa, joka vastaa suurelta osin muuttuvia kansallisia  vaatimuksia", sanoi johtaja Patrick Ky.

"Kyseessä on suuri askel kohti lentomatkustuksen normalisoitumista matkustajille ja miehistöille. Matkustajien tulee kuitenkin edelleen toimia vastuullisesti ja kunnioittaa toisten valintoja. Matkustaja, joka yskii tai joutuu niistämään tulisi vahvasti harkita suu-nenäsuojan käyttöä ajatellen lähellä istuvia kanssamatkustajia", jatkoi Ky.

korona_maskiEASA:n ja ECDC:n uusi ohjeistus tulee voimaan 16. toukokuuta 2022 lähtien. Tästä huolimatta eri lentoyhtiöiden vaatimukset voivat vaihdella myös tämän päivämäärän jälkeen.

Esimerkiksi lennoilla sellaiseen kohteeseen, jossa maskin käyttö on edelleen pakollista julkisessa liikenteessä, tulisi suositusten mukaan edelleen kannustaa maskin käyttöä.

Erityisesti haavoittuvien matkustajien tulisi jatkaa maskien käyttöä ja säännöistä riippumatta, käyttää FFP2/N95/KN95-tyyppistä maskia, joka tarjoaa paremman suojan kuin tavallinen kirurginen suu-nenäsuoja.

Matkustajia kehotetaan edelleen pitämään riittävää etäisyyttä toisiin sisätiloissa lentokenttäalue mukaanlukien aina kun se on mahdollista. Lentokenttäoperaattoreiden tulee kuitenkin ajatella kokonaisuutta eli vaatimus riittävästä välimatkasta ei saa aiheuttaa pullonkauloja matkustajapolulle toisessa kohtaa varsinkin, jos vastaavia toimia ei vaadita kansallisella tai alueellisella tasolla.

Vaikka monet valtiot eivät enää vaadi matkustajilta ennakkotietoja ns. matkustajapaikannuslomakkeen avulla tulisi lentoyhtiöiden pitää järjestelmä valmiudessa, jotta tiedot voidaan tarvittaessa toimittaa kansalliselle terveysviranomaiselle tarpeen ilmetessä tulevaisuudessa. Esimerkkinä EASA käyttää mahdollisen uuden vaarallisen virusmuunnoksen leviämistä. Uusia virusmuunnoksia löydetään ja niissä on vaihtelevia oireita ja immuniteettitasoja.

Lentokenttien henkilöstön, lentomiehistöjen jäsenten ja matkustajien tulee olla varuillaan ja seurata suosituksia ja vaatimuksia, joita kansalliset viranomaiset ovat asettaneet kohdemaissa.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan lentokenttäoperaattoreiden, lentoyhtiöiden ja muiden vastaavien palveluntuottajien tulee tarjota henkilöstölle edelleen tarvittavat henkilösuojaimet ja varmistaa niiden asianmukaisen käytön osaaminen.

suunenasuojaHenkilökuntaa, joka on suorassa vuorovaikutuksessa matkustajien kanssa kuten matkustamohenkilökunta, turvatarkastajat ja liikuntarajoitteisia matkustajia avustavat henkilöt sekä siivoushenkilöstö tulisi kannustaa käyttämään kasvomaskeja ja jos on saatavilla niin parempaa suojaa tarjoavia FFP2/N95/KN95 -hengityssuojaimia.

Tämän lisäksi hyvää käsihygieniaa ja erilaisten suojaratkaisujen käyttöä korostetaan edelleen. Myös esimerkiksi lähtöselvitystiskien suojapleksien käyttöä suositellaan edelleen.

Ohjeistuksen mukaan myös lentäjiä pitäisi kannustaa käyttämään suu-nenäsuojaa kohdatessaan muita ihmisiä lähietäisyydeltä. Ohjaamossa he voivat riisua maskit mikäli se on operaattorin ohjeistuksen mukaista ja ohjaajien kesken sovittu ratkaisu.

Lentoyhtiöiden, lentokenttäoperaattoreiden ja muiden vastaavien tahojen tulee edelleen itsenäisesti tai yhteistyössä kertoa henkilöstölleen Covid-19 -rokotusten eduista ja tehokkuudesta vaarallisia taudinmuotoja ja kuolemaa vastaan. Rokotukset suojaavat myös heidän läheisiään.

Osa miehistöistä tai muusta henkilökunnasta ei voi tai ei halua ottaa koronarokotetta. Sen myötä ohjeistus suosittaa, että yhteiskäytössä olevat laitteet ja järjestelmät tulee desinfioida ennen kuin toinen miehistön tai henkilökunnan jäsen ottaa ne käyttöön.

Aina kun mahdollista lentokenttäoperaattoreiden tulee myös huolehtia, että lentomiehistöjen käyttöön on annettu omat kulkuväylät, jotka takaavat kaiken aikaan riittävän etäisyyden  matkustajiin.

Lue myös: