Suomi jatkaa maahantulon rajoituksia 19. joulukuuta 2021 saakka

Koronaliivi_1Suomi jatkaa ulkorajaliikenteen rajoituksia koronapandemian jatkuessa edelleen. Hallituksen mukaan rokotuskattavuuden kasvusta huolimatta vaara terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisestä on edelleen olemassa. Rajoituksista huolimatta Suomeen voi kuitenkin tulla kaikista maista esittämällä hyväksyttävän todistuksen täydestä rokotussarjasta.

Suomi jatkaa siis aiemman  4. marraskuuta tehdyn päätöksen voimassaoloa 19. joulukuuta asti.

Valtioneuvoston 4. marraskuuta tekemän päätöksen mukaan maahantulo Suomeen on sallittua EU:n vihreän listan maiden ja alueiden asukkaille. Vihreän listan mailla tarkoitetaan riittävän hyvässä tautitilanteessa olevia maita, joiden osalta Euroopan unionin neuvosto on päättänyt sallia vapaan matkustamisen EU:n alueelle.

Neuvoston suosituksen liitteestä on poistettu Singapore ja Ukraina ja lisätty Indonesia. Samat muutokset tehdään myös valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevaan maaluetteloon 29. marraskuuta alkaen.

Muiden kolmansien maiden osalta maahantulon rajoituksia jatketaan edelleen. Jos rajoitusten piirissä olevasta maasta saapuva henkilö ei ole saanut täyttä rokotussarjaa, sallittuja maahantuloperusteita ovat paluu Suomeen, paluu muihin EU- tai Schengen-valtioihin, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla tai muu välttämätön syy.